Ďalší krok k budovaniu dopravného terminálu

Jún 2011 / Prečítané 1228 krát
   Už v minulom čísle sme informovali, že naše mesto sa bude uchádzať o získanie finančných prostriedkov z eurofondov vo výške 1 milión eur z Operačného programu Bratislavského kraja na vybudovanie dopravného terminálu. Táto suma je určená na revitalizáciu priestorov pred železničnou stanicou. Projekt s názvom Terminál integrovanej dopravy v Pezinku bude obsahovať vybudovanie autobusových nástupíšť, osadenie mobiliáru, modernizáciu osvetlenia, vybudovanie chýbajúcich parkovísk pre 50 osobných automobilov a realizáciu ďalších stavieb a zariadení.
   Po veľmi náročných rokovaniach sa dospelo k podpísaniu zmluvy aj vďaka ústretovosti podnikateľa pána Ondreja Sandtnera, ktorý má v areáli predajňu železiarskeho tovaru. Práve na tomto pozemku má byť vybudované parkovisko. Považujeme za svoju povinnosť aj touto cestou sa pánovi Sandtnerovi poďakovať.
   V súčasnosti Mesto Pezinok na spomínanú stavbu vybavuje projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. 
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: