Tri otázky primátorovi

Jún 2011 / Prečítané 1804 krát
   Primátora mesta Olivera Solgu sme aj tentoraz požiadali o odpoveď na naše otázky:

l V ostatnom čase sa často ozývajú kritické hlasy na parkovanie áut na chodníkoch pri Kláštornom kostole najmä v čase nedeľných bohoslužieb. Aj na nedávnom rokovaní zastupiteľstva poslanec Richard Demovič žiadal mestskú políciu, aby tento problém riešila, keďže po chodníku sa nedalo prejsť.

- Celý mesiac príslušníci mestskej polície tento problém riešili len upozorňovaním vodičov na porušovanie dopravného značenia. Pribudli aj dopravné značky, ktoré jasne hovoria o zákaze zastavenia. Na chodníku možno parkovať ak je dodržaná šírka 1,5 metra pre chodca. Nemožno však parkovať na úzkom chodníku jednou časťou vozidla na ceste a nenechať priestor pre chodca alebo mamičku s kočíkom, čo sa tu stávalo. Všimol som si, že to robili najmä mladí rodičia, ktorí prišli s deťmi na sv. omšu na poslednú chvíľu a hľadali miesto na parkovanie.
Pritom dve minúty odtiaľ majú parkovisko na Kupeckého ulici alebo pred Zámkom.

l Na ostatnom zastupiteľstve sa hovorilo o možnosti prihlásiť sa k projektu Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Mesto údajne mohlo získať grant vo výške 1 milión eur.
   Padlo tam aj obvinenie, že mesto mohlo peniaze na diskové pole, ktoré práve buduje, zohnať práve z tohto grantu.
- Ja som listom i osobne poslancom predložil fakty, z ktorých jasne vyplýva, že tvrdenia, ktoré tam zazneli sa nezakladajú na pravde, a že naša účasť na tomto projekte by bola pre mesto nevýhodná a finančne náročná. Rad za radom som vymenoval plusy a mínusy tohto projektu, pričom som dokázal jasnú nevýhodnosť tohto projektu. Moje argumenty odmietli len traja poslanci. Som pripravený kedykoľvek verejnosti tieto argumenty predložiť spolu so všetkými písomnosťami a obhájiť správnosť tohto rozhodnutia.

l Na záver príjemnejšia otázka. Ako vy vnímate správu o hospodárení mesta za minulý rok, najmä kladný výsledok hospodárenia vo výške viac ako 1,7 milióna eur?

- Samozrejme, že ma tento fakt teší a som naň patrične aj hrdý, aj keď mnohí si už na dobré výsledky mesta zvykli ako na samozrejmosť. Samozrejmosť to však určite nie je, a to najmä v dnešných ťažkých časoch. Stačí sa poobzerať okolo seba, v akých problémoch sa topia iné mestá. Ja sa chcem hlavne poďakovať všetkým, ktorí sa o tento výsledok pričinili a zásadu opatrnosti v nakladaní s majetkom mesta a jeho občanov povýšili na zákon. Možno si niekto myslí, že sme opatrní až príliš, nie je to pravda. Len si uvedomujeme zodpovednosť za súčasnosť i budúcnosť nášho mesta. Dobrý hospodár si vždy necháva na horšie časy. Som presvedčený, že tie nás, bohužiaľ, ešte len čakajú.
 
(r)

Ohodnoťte článok: