Program KC

Apríl 2011 / Prečítané 1176 krát
Kultúrne centrum
Holubyho 42, tel./fax: 033/ 641 39 49
 
2.5.
 o 19.00 h vo veľkej sále DK – FOLKLOVE. Nový reprezentatívny program folklórneho súboru Technik.
 5.5.
 o 17.00 h v spoločenskej sále DK – Prerokovanie konceptu Územného plánu mesta Pezinok a Správy o hodnotení strategického dokumentu konceptu ÚP mesta Pezinok. Organizátor: MsÚ Pezinok.
6.5.
 o 18.00 h vo veľkej sále DK – SLÁVNOSTNÝ KONCERT K 60. VÝROČIU ZUŠ EUGENA SUCHOŇA V PEZINKU. Organizátor: ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku. 17.30 h Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov ZUŠ E. Suchoňa.
8.5.
 o 17.00 h vo veľkej sále DK – MALOKARPATSKÝ SLÁVIK. Finálové kolo súťaže neprofesionálnych spevákov populárnej hudby. Hosť Peter Cmorík. V spolupráci MOS a PKC.
14.5.
 o 19.00 h vo veľkej sále DK – MISS PEZINOK 2011. Finálový večer okresnej súťaže. Organizátori: Agentúra RUNWAY. Pezinské kultúrne centrum a Mesto Pezinok.
15.5.
 o 15.00 h v spoločenskej sále DK – SLNKO V NÁS. IV. ročník prehliadky folklórnych súborov seniorov Malokarpatského regiónu. Hlavný garant: Folklórna skupina OBSTRLÉZE.
18.5.
 o 18.00 v spoločenskej sále DK – KVIETOK PRE MAMU. Hlavný garant: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
19.5.-3.6.
 v minigalérii DK – VÝSTAVA výtvarných prác absolventov ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku.
21.5.
 o 9.00 h v spoločenskej sále DK – MEMORIÁL RICHARDA RÉTIHO. V. ročník medzinárodného šachového turnaja. Organizátori: Malokarpatské múzeum, Klub šachu Pezinok, Pezinské kultúrne centrum, Mesto Pezinok.
22.5.
 o 16.00 h vo veľkej sále DK – AHOJ ROZPRÁVKA. Dnes: SUPERMARKÉTKA. Účinkuje: Divadlo na kolesách Svätý Jur. Cyklus rozprávok s detskou súťažou. O 15.00 h v malej sále DK FOLKLÓRNE DIVADLO RADOSŤ. Prierez predstavení pre priateľov FRIENDSHIP.
27.5.
 o 18.00 h v spoločenskej sále DK. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.
28.5.
 o 15.00 h v Zámockom parku – DEŇ DETÍ. Veľká detská show. Hry, súťaže, zábava. Organizátori: Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času, GRAFIT - Milan Grell, Mesto Pezinok.
29.5.
 o 9.00 h v spoločenskej sále DK – SENIORI SPIEVAJÚ. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu. Hlavný garant: Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.