Poďakovanie

Apríl 2011 / Prečítané 1843 krát

 

  Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste dňa 21. 3. 2011 našu drahú zosnulú
Adelu FOLLRICHOVÚ
a zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že sme sa 7. 4. 2011 rozlúčili s našou drahou
Elenou BRNČÍKOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 87 rokov. Ďakujeme za účasť na obrade i za kvetinové dary. Musela už odísť, ale všetko krásne čo nám dala, jej láska, pokora, viera a jej duša ostávajú v nás. Dcéra Elena, vnučky Alexandra a Anabela s ostatnou rodinou.