Výstava v Mestskom múzeu

Apríl 2011 / Prečítané 2104 krát
   V Mestskom múzeu v Starej radnici v Pezinku bola 25. marca otvorená výstava grafických listov, ktoré boli vytvorené podľa olejomalieb Jána Kupeckého. Vybraných 30 portrétov predstaviteľov vysokej šľachty, bohatých mešťanov, autoportréty, obrazy svätých i prostých ľudí sú dôkazom širokého záberu barokového majstra portrétu. Citujúc kurátora výstavy sú Kupeckého portréty „verným zobrazením portrétovanej osoby, často v jej typickom prostredí. Zachytením psychického rozpoloženia portrétovaného, jeho vnútorného pokoja a krásy, ale aj vyjadrením vzťahu umelca k svojmu modelu, radia Kupeckého medzi najvýznamnejších portrétistov svojej epochy.“ Diela Jána Kupeckého dnes nájdeme vo významných európskych galériách i súkromných zbierkach. Bohatú zbierku grafických listov, ktoré podľa Kupeckého originálov vytvorili jeho súčasníci - grafici B. Vogel, V. D. Preisler, J. J. Haid a G. Saiter, vlastní Galéria mesta Bratislavy. Vďaka jej podpore a ústretovosti môžeme v Pezinku opäť privítať slávneho rodáka.
   Výstavu pod názvom Ján Kupecký – návšteva po rokoch pripravilo Múzeum v spolupráci s Mestom Pezinok a GMB a potrvá do 3. júna 2011. 
 
Mestské múzeum Pezinku