S akademickou maliarkou Júliou Piačkovou o výstave a najnovšej tvorbe

Apríl 2011 / Prečítané 2257 krát
   Akademická maliarka Júlia Piačková v uplynulých dňoch vystavovala svoje obrazy v bratislavskej Galérii Michalský dvor. Navštívili sme ju v pezinskom ateliéri, aby sme sa dozvedeli viac o tejto jej najväčšej výstave a boli sme tiež zvedaví na jej súčasnú tvorbu.

l V Bratislave ste mali najväčšiu výstavu maliarskej tvorby. Čím ste sa prezentovali a prečo práve teraz mohli milovníci výtvarného umenia hlbšie nazrieť do vašej umeleckej duše?

- Nedávno som oslávila svoje okrúhle životné jubileum a pri tejto príležitosti som zatúžila urobiť väčšiu samostatnú výstavu mojej tvorby. Myslím si, že umelecká obec to odo mňa tiež očakávala. Výstavu som nazvala Bez tiaže. Týmto názvom som chcela vystihnúť moje pocity a zároveň vyjadriť to, čo sa v mojej tvorbe dosť často objavuje. Je to čosi nadpozemské, vzdialené bežnému životu. Na bratislavskú výstavu som vybrala obrazy dotýkajúce sa práve tejto témy. Tie práce sú prevažne z posledného roka, išlo teda o novšie diela.

l Vraj ste v rovnakom čase vystavovali aj v Nitre. To máte k dispozícii toľko obrazov, že si môžete dovoliť dve výstavy v jednom termíne?

- V Ponitrianskom múzeu je výstava skôr filatelistickej tvorby. Mám tam vystavený návrh poslednej poštovej známky, ale aj nevyužité návrhy a škice z mojej predchádzajúcej známkovej tvorby. Pracovníci múzea ma požiadali, aby som vystavila aj nejaké obrazy, išlo však o malý počet.

l Nedávno Slovenská pošta vydala ďalšiu vašu poštovú známku. Venujete sa stále aj tejto tvorbe?

- Známkovej tvorbe sa venujem viac ako desať rokov a toto bola moja ôsma známka. Ešte v minulom roku ma oslovili, aby som urobila návrh známky s veľkonočným motívom. Je to už môj tretí zrealizovaný návrh s touto témou. Tentoraz som vyobrazila veľkonočného barančeka. Malo ísť o veľkonočné pečivo, k čomu som si musela vytvoriť formu. Upečeného barančeka som ozdobila, potom som urobila jeho fotografiu a celkovo to graficky upravila na známku.

l Na čom pracujete v súčasnosti?

- Momentálne robím na návrhu grafiky, ktorý vzniká pod silným dojmom z poslednej výstavy.    Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce a povzbudivé, a iste to ovplyvní moju budúcu tvorbu.
 
Ak. mal. JÚLIA PIAČKOVÁ
   (nar. 1. 1. 1961 v Hlohovci) žije a tvorí v Pezinku. Je absolventkou Strednej priemyselnej školy textilnej v Brne a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V tvorbe sa sústreďuje na kresbu a grafiku. Z grafických techník sa v tvorbe uplatnil lept kombinovaný s mezzotintou, najnovšie xerografika, inak využíva kombinované techniky, ako napríklad olejomaľby s asamblážou, ale aj akvarel či temperu.
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: