Ocenenie pre Ondreja Koreňa

Apríl 2011 / Prečítané 1844 krát
   Pri príležitosti Dňa učiteľov minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca udelil 28. marca ocenenia desiatkam úspešných pedagógov a osobnostiam spoločenského života. Medzi ocenenými bol aj riaditeľ Základnej školy s materskou školou Orešie v Pezinku Mgr. Ondrej Koreň, ktorý za dlhoročnú pedagogickú prácu a úspešnú riadiacu činnosť prevzal ocenenie – malú medailu sv. Gorazda.
   O. Koreň počas dlhoročnej pedagogickej práce vykonával rôzne funkcie (školský inšpektor, riaditeľ SOU, riaditeľ základných škôl). V súčasnosti pracuje ako riaditeľ ZŠ a MŠ Orešie, kde sa venuje rozvoju nových projektových úloh so zameraním na vyučovanie cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk) metódou CLIL v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.
 
 Foto (mo)

Ohodnoťte článok: