Hasiči pozývajú na oslavy sv. Floriána

Apríl 2011 / Prečítané 2341 krát
V sprievode nebude chýbať ani špeciálne vozidlo Scot-Trac 2000 R na hasenie požiarov v lesoch a neprístupných terénoch.   Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku v spolupráci s členmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany usporiadajú 1. mája 2011 pri príležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov popoludnie pre verejnosť. Pripravený je tento program:
14.00 – 15.00 Sprievod mestom po uliciach Kupeckého – Holubyho – Radničné nám. Zúčastnia sa predstavitelia mesta, príslušníci OR HaZZ a členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Pezinku, vrátane historickej a súčasnej hasičskej techniky.
15.00 – cca 16.30 hod. Radničné nám.
- ukážky rôznych činností integrovaného záchranného systému
- ukážka hasičov pri zachraňovaní zranených osôb pri dopravnej nehode
- ukážka lezeckej techniky a záchrany osôb z výškových budov
- ukážky hasenia historickými striekačkami, požiarny útok
- ukážky preventívno-výchovnej činnosti PZ SR
- rôzne atrakcie pre deti a dospelých
- ukážky simulátora nárazu (fy ASA s.r.o. Bratislava)
Ďalej bude pre deti pripravená aj bublinková šou a deti sa budú môcť odfotiť pri hasičských autách a vyskúšať si niektoré súčasti hasičskej výstroje.
Srdečne vás všetkých pozývame na túto akciu a veríme, že si z nej odnesiete príjemné zážitky.
 
OR HaZZ a DHZ