Koncert k 60. výročiu Základnej umeleckej školy

Apríl 2011 / Prečítané 1306 krát
   Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku oslávi v tomto roku 60. výročie svojho založenia. Toto krásne jubileum chceme aj náležite osláviť na koncerte 6. mája o 18.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry. Všetkých vás, ktorí nám fandíte a máte radi, pozývame na stretnutie s peknou hudbou, tancom, umeleckým slovom či výtvarným umením „z dielne“ súčasných ale aj bývalých žiakov školy, ktorí sa vydali na profesionálnu umeleckú dráhu. Tešíme sa na vás!
   Hoci naša škola v súčasnosti žije najmä prípravami na jubilejný koncert, v tieni nemôžu zostať dve významné udalosti uplynulých dní. 31. marca nás na tradičnom Jarnom koncerte o svojich kvalitách presvedčili žiaci hudobného odboru. Ponúkli vydarený, svieži, žánrovo pestrý koncert, na ktorom odznelo niekoľko pekných sólových výkonov, aj zaujímavých komorných združení – flautový kvartet, klavírne trio či gitarový súbor. Zlatým klinčekom programu bolo vystúpenie komorného orchestra školy, ktorý pracuje už tretí rok pod vedením pána učiteľa Maroša Mráza. Tento rok sa predstavili peknou úpravou témy z baletu Labutie jazero P. I. Čajkovského a zaujímavým Blues Pam Wedgwooda.
   Je úžasné vidieť a počuť, že naše deti a mládež vedia okrem počítačovej „myši“ zobrať do ruky aj hudobný nástroj a svojou hudbou prinášať radosť iným.
   Škoda, že sme na koncerte nemohli počuť troch našich vynikajúcich huslistov, ktorých hneď nasledujúce ráno – 1. apríla čakalo vystúpenie na celoslovenskej interpretačnej súťaži ZUŠ v sólovej hre na husliach Schneiderova Trnava.
   Talent, usilovné cvičenie žiakov a kvalitná profesionálna príprava pedagogičky PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej opäť priniesli svoje ovocie: Jerguš Čermák si vybojoval zlaté pásmo v l. kategórii, Adam Bereník strieborné pásmo v 2. kategórii a Dorota Košťálová si priniesla víťazné zlaté pásmo v 3. kategórii.
   No nebol to úžasný 1. apríl? Srdečne blahoželáme.
 
Mgr. Zuzana Andelová
 

Ohodnoťte článok: