Výročná schôdza mestských sprievodcov

Apríl 2011 / Prečítané 1268 krát
      Koncom marca sa zišli na svojej výročnej schôdzi členovia Klubu mestských sprievodcov. Správu o činnosti za rok 2010 predniesol predseda klubu Peter Ronec. Podrobne zhodnotil podujatia, ktoré organizovali počas celého roku, čím sa podieľali na plnení úloh na úseku cestovného ruchu v našom meste a Malokarpatskom regióne. Kladne bola hodnotená spolupráca s partnerskými inštitúciami i školami.
   Úspešnú prácu mestských sprievodcov vyzdvihol aj prítomný primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga, ktorý zároveň odovzdal ocenenie zakladajúcej členke Mgr. Márii Konečnej. Podporu činnosti klubu vyjadril aj viceprimátor Ing. Miloš Andel. Pozdrav od členov Malokarpatského baníckeho spolku predniesol Jozef Mišuta. Ocenil tiež dobrú vzájomnú spoluprácu a pozval mestských sprievodcov na podujatia, ktoré budú organizovať v tomto roku.
   Slovnú časť správy doplnil audiovizuálnym programom doc. Ing. Viktor Wittlinger a návrh plánu činnosti predniesla podpredsedníčka klubu Eva Wengová. Prítomní členovia sa v diskusii vyjadrili k minuloročnej činnosti a k plánovaným podujatiam.
   Členovia klubu okrem vlastnej sprievodcovskej činnosti sa venujú aj svojmu odbornému rastu, viacerí navštevujú vzdelávanie v rámci Akadémie tretieho veku.
 
(pr)


Deň sprievodcov

Vo februári si pripomíname Svetový deň sprievodcov. Mesto Pezinok a jeho sprievodcovia sa do tohto podujatia zapájajú už viac rokov, organizujú prechádzky so sprievodcami, návštevy múzeí a galérií. V tomto roku pri tejto príležitosti Klub sprievodcov mesta Pezinok zorganizoval návštevu Slovenského národného múzea. Okrem toho v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom pripravili besedu so sprievodcami.
   Účastníkov besedy privítal Mgr. Peter Vlasák z Oddelenia vzťahov s verejnosťou MsÚ v Pezinku. Potom požiadal prítomného viceprimátora Ing. Miloša Andela, aby odovzdal sprievodcom ďakovné listy primátora za aktívnu prácu pri propagácii mesta. Ocenení boli Ing. Viktor Wittlinger, MVDr. Peter Weiss a Peter Ronec. Ďakovný list a kvet odovzdal aj predseda klubu pezinských sprievodcov zakladajúcej členke KSMP Mgr. Anne Rösslerovej, ktorá sa dožila vzácneho životného jubilea 85 rokov.
   Počas besedy členovia klubu oboznámili prítomných o svojej činnosti a premietli im audioprogram o svojich aktivitách a o náučných chodníkoch.
 
(pr) Foto (mo)
 

Ohodnoťte článok: