Štatistické zisťovanie

Apríl 2011 / Prečítané 1127 krát
   Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe zákona č. 504/2001 Z.z. o štátnej štatistike vykoná štatistické zisťovanie v náhodne vybraných domácnostiach o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach. Zisťovanie v období od 3. do 31. mája 2011 budú realizovať poverení opytovatelia ŠÚ SR aj v 16 domácnostiach v Pezinku. Opytovatelia sú povinní preukázať sa poverením a dokladom totožnosti. Bližšie informácie sú na e-mailovej adrese ks.ba@statistics.sk a na tel. č. 02/69250 kl. 420 alebo 465. 
 
(mš)
 

Ohodnoťte článok: