Vyvarujte sa zakladania ohňov

Apríl 2011 / Prečítané 1141 krát
   Na jar vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vznikajú pri vypaľovaní starej a suchej trávy, buriny, kríkov a spaľovaní zbytkov pri jarnom upratovaní. Vzhľadom na častý výskyt požiarov trávnatých a lesných porastov je potrebné pripomenúť si zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého sa zakazuje zakladanie ohňa v priestore, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov v lesných porastoch a bezprostredne v ich v blízkosti.
   Príslušníci Okresného riaditeľstva HAZZ v Pezinku v uplynulých dňoch zasahovali pri 20 požiaroch, ktorých príčinou bolo spaľovanie vínnej révy s následným rozšírením ohňa na suché trávnaté porasty.
   Preto vás, milí občania, žiadame,aby ste sa vyvarovali neuváženého spaľovania záhradného odpadu a odpadu z vínnej révy na svojich pozemkoch. Takýmto spaľovaním častokrát dochádza k značným materiálnym škodám a v horšom prípade aj k ublíženiu na zdraví. 
 
Alžbeta Jarošová HaZZ v Pezinku