Prihláste sa do projektu Detský čin roka

Apríl 2011 / Prečítané 1689 krát
   V týchto dňoch prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2011. Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť... Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú. Správu o dobrých skutkoch môžu deti zasielať do 30. 6. 2011. Príspevky posielajte na adresu: Detský čin roka, Agentúra poppins, Špitálska 10, 811 08 Bratislava.
 
 
(ap)