Hodnotenie Pezinského okresu

Apríl 2011 / Prečítané 1706 krát
   V hodnotení Podnikateľskej aliancie Slovenska sa Pezinský okres umiestnil na 21. mieste zo 79 hodnotených okresov. Tento výsledok je mierne nad celoslovenským priemerom. Pozitívne boli hodnotené oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania a úroveň konkurencie. Za negatívne označili najmä vymožiteľnosť práva, nízky záujem štátu a štátnych inštitúcií a tiež výšku daní či cestnú infraštruktúru. 

 
(ra)