Psie problémy

Apríl 2011 / Prečítané 1191 krát
   Niektorí „psíčkári“ sú presvedčení, že dane sú nespravodlivo delené na rodinné domy a bytové domy podľa umiestnenia psa, že prostriedky z daní nie sú využívané efektívne, že sú zbytočné obmedzenia voľného pohybu psov, že je nedostatok voľných plôch pre psov.
   Na ozrejmenie základných pojmov je nutné uviesť, že vlastník, držiteľ psa, v plnej miere zodpovedá za jeho správanie, prejavy a je povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných zákonov a záväzných nariadení. Ak zákon ustanovuje, že na verejných priestranstvách, okrem určených psích kútikov nie je možný voľný pohyb psov, nie je možné polemizovať o tom, prečo pes nesmie voľne behať, keď podľa názoru vlastníka nie je nebezpečný pre okolie.
   Ďalšou veľmi často kladenou otázkou od vlastníkov psov je výška miestnej dane. Mesto Pezinok má diferencovanú výšku miestnej dane podľa miesta držania psa. VZN Mesta Pezinok č. 1/2008 schváleného mestským zastupiteľstvom je stanovená miestna daň vo výške 8,29 € v rodinných domoch a 29,87 € v bytových domoch. Rozdielna výška poplatku vychádza zo skutočnosti, že pes v rodinnom dome má spravidla výbeh, kde si vykoná potrebu. Majitelia psov v bytových domoch využívajú na venčenie „svojich miláčikov“ verejné priestranstvá, no nie všetci po svojich psíkoch upracú. Tiež nemôžeme tvrdiť, že psi prihlásení v rodinných domoch neznečistia verejné priestranstvo, ale vychádzame z určitých akceptovateľných predpokladov.
   Vlastníci psov majú v každej časti mesta v dosahu psí kútik, umožňujúci voľný pohyb psov za dodržiavania určených pravidiel. Psie kútiky sú označené tabuľami s pravidelnou údržbou a vybavené smetnými košmi so stanoveným harmonogramom vysýpania. Starostlivosť o tieto psie kútiky je veľmi náročná, nakoľko na nich nie je povinnosť zbierať psie exkrementy.
   Mesto Pezinok vynakladá nemalé finančné prostriedky na udržiavanie čistoty v meste, a to nielen na udržiavanie psích kútikov, ale aj na čistenie chodníkov, trávnikov a hlavne pieskovísk na detských ihriskách, ktoré nezostávajú pred nezodpovednými psíčkarmi nedotknuteľné.
   Na Mestskom úrade v Pezinku majú možnosť majitelia psov počas celého roka bezplatne si vyzdvihnúť vrecká na psie exkrementy. Bola tiež snaha tieto igelitové degradabilné vrecká umiestňovať aj na uličné smetné koše, ale stroskotala na nedisciplinovanosti obyvateľov. Po necelých 10 min. ani v jednom z vybraných 12 košov nebolo jedného vrecka. Možnosť bezplatne si vyzdvihnúť vrecká na psie výkaly je už roky medializovaná a je iba na majiteľoch psov, či túto ponuku využijú. Je to opäť snaha mesta týmto ústretovým krokom zabezpečiť čistejšie verejné priestranstvá.
 
 (RK-OŽP)

Ohodnoťte článok: