Témou bakalárskych prác rekonštrukcia námestia

Apríl 2011 / Prečítané 1992 krát
Návrh Evy Kravcovej   Študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si za tému záverečných bakalárskych prác vybrali rekonštrukcie námestí v Pezinku a Modre. Vo svojich prácach riešili odľahčenie územia od automobilovej dopravy a mali zvládnuť požiadavky na tvorbu v pamiatkovom prostredí s novými modernejšími požiadavkami na verejný priestor.Návrh Lenky Patalášovej
   Práce študentov naznačujú rôzne možnosti využitia a usporiadania priestoru, dlažieb, miery zapojenia zelene, výtvarných prvkov, vody a pod. Navrhované riešenia môžu byť v budúcnosti vhodným podkladom na diskusiu o úprave verejných priestorov na Radničnom námestí. ávrh Zuzany Kadášovej   Študentské práce sú vystavené v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a môžete si ich pozrieť do konca mája 2011.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: