Komisia CR a turistiky o cestovnom ruchu

Apríl 2011 / Prečítané 1103 krát
   Na poslednom zasadnutí Komisie CR a turistiky sa členovia venovali pripravovaným akciám či projektom, ktoré sa týkajú cestovného ruchu v našom meste v nasledujúcom období. Išlo hlavne o Vinobranie a Hubertove slávnosti. Medzi pozvanými hosťami boli primátor s viceprimátorom, ktorí informovali o výsledkoch pracovného stretnutia k blížiacemu sa Vinobraniu. O novinkách na Vinobraní informujeme na inom mieste.
   V ďalších bodoch programu sa komisia venovala sprievodcom cestovného ruchu. Za problém bola označená skutočnosť, že mimopezinskí sprievodcovia pri sprevádzaní turistov po našom meste nie vždy poskytujú pravdivé informácie o pamätihodnostiach Pezinka. Takisto sa riešili problémy spojené s parkovaním turistických autobusov. Členovia komisie sa taktiež dohodli, že budú postupne oslovovať a pozývať na svoje zasadnutia aj prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, hoteliérov z oblasti gastronómie a iných, v snahe pomôcť rozvoju CR v našom meste. Ďalšie zasadnutie Komisie CR a turistiky bude v mesiaci máji.
 
(pv)
 

Ohodnoťte článok: