Tri otázky primátorovi

Apríl 2011 / Prečítané 1171 krát
   Primátora mesta Olivera Solgu sme aj tentoraz požiadali o odpoveď na naše otázky.

l Pred pár dňami sme zachytili informáciu o zlom stave cesty na Babu, dokonca o zrušení automobilových pretekov, ktoré sa tu každoročne konali. Ozaj je táto komunikácia v takom zlom stave?
- Boli sme informovaní o tomto dlhodobom probléme so štátnou cestou, ktorá je v správe a údržbe BSK, o jej dlhodobom podmáčaní a dokonca nebezpečenstve zosuvu v niektorých jej častiach. Na podnet odborníkov boli prijaté opatrenia, a to limitovanie váhy dopravných prostriedkov, ktoré cez Babu môžu prechádzať a tiež boli zrušené všetky preteky automobilov do vrchu. Je mi ľúto, že tak prídeme aj o Majstrovstvá Európy, ale toto rozhodnutie BSK musíme rešpektovať, pretože ide o bezpečnosť ľudí. BSK pripravuje na budúci rok financie na rekonštrukciu a spevnenie cesty.

l V nedávnej televíznej relácii Téma sa hovorilo aj o budovaní parkovacích domov v Pezinku. Môžete nám o tom povedať viac?
- Informáciou pani poslankyne Kvetoslavy Štrbovej som bol zaskočený, pretože ju s nami nekonzultovala. Prekvapení a zhrození boli aj obyvatelia bytovky na Záhradnej ul. č. 5-9, ktorí ma kontaktovali, pretože pani Štrbová hovorila aj o lokalite pri ich bytovom dome za nákupným centrom Billa. Ubezpečujem obyvateľov okolitých budov, že mesto žiadny takýto projekt, ktorý by im výrazne zhoršil životné prostredie, nechystá a realizovať nebude. Už i preto, že pozemky pod parkoviskami sú až do roku 2017 prenajaté Bille, a táto tu vybudovala parkoviská, zeleň a chodníky. Absolútne nereálne sú aj ďalšie uvedené lokality, napr. Šancová ulica. Tu mesto nevlastní žiadne pozemky a nie je tu ani pozemok takej rozlohy. Rokujeme od októbra minulého roka o nových parkovacích miestach so Železnicami SR v súvislosti s revitalizáciou okolia železničnej stanice. V predstaničnom priestore uvažujeme aj o parkovacom poschodovom dome, samozrejme ak sa nájde investor.
   Treba si uvedomiť, že poschodový parkovací dom je veľmi drahá stavba, najmä ak parkovacie miesta idú aj do podzemia.
l V ostatnom čase sme zaregistrovali viacero občianskych aktivít a dobrovoľníctva, napríklad revitalizáciu vinohradníckeho chodníka nad Kejdou, zber odpadu a čistenie prírody v Grinave, Kučišdorfskej doline a inde. Považujete to za náhodný jav, alebo je to snaha ľudí zapojiť sa do práce v prospech mesta?
- Myslím si, že na jednej strane je to v našom meste tradícia. Pezinčania boli vždy ochotní urobiť niečo pre seba a svoje mesto. Spomeňme si, čo všetko naši rodičia vybudovali v akcii Z. Občania sa angažovali v kultúre, športe, spoločenskom živote i v sociálnej oblasti. Faktom je i to, že tento rok je v Európe vyhlásený ako rok dobrovoľníctva, aj keď sa o tom málokde hovorí. Ja sám som upozornil už pred voľbami, že budem iniciovať a podporovať aktivity vedúce k budovaniu a skrášľovaniu nášho mesta. Preto by som rád všetkým svojim spoluobčanom, ktorí sa týchto akcií zúčastnili, úprimne a zo srdca poďakoval. Videl som výsledok veľkej brigády členov pezinského Združenia vinohradníkov a vinárov vo vinohradoch nad Kejdou či na vinohradníckom náučnom chodníku. Bol som v sobotu 16. apríla brigádovať v Kučišdorfskej doline, kde robili hlavne skauti a Orli, ale aj pracovníci Mestského podniku služieb a moji kolegovia z mestského úradu. Zberali sme nielen odpad, ale robili sme poriadok aj okolo cajlanskej Kalvárie a opravili sme kaplnku. V Grinave 70 občanov vyzbieralo päť kontajnerov odpadu. Potešiteľné bolo, že na brigádu prišli aj mladí ľudia a rodičia s deťmi.
   Chcel by som ešte raz všetkým poďakovať a zvlášť pracovníkom Mestského podniku služieb, ktorí po štyri dni pracovali na zbernom dvore na Dubovom vŕšku a okrem toho technikou a dopravou pomáhali aj v Grinave a v Pezinku. Kto videl tie hory odpadu z našich domácností, ktoré sem obyvatelia navozili, musí oceniť túto službu, ktorú mesto robí bezplatne a pravidelne niekoľkokrát do roka. Okrem toho máme istotu, že tento odpad už neskončí v priekopách a v lesných zákutiach.
 
 (mo)

Ohodnoťte článok: