Učitelia si zaslúžia celospoločenské uznanie

Apríl 2011 / Prečítané 1770 krát
Ocenení učitelia zľava: Mgr. Viera Ondrušková, Jarmila Stražayová, Mgr. Ján Boriš, Elena Galgóciová   Za zásluhy o vzdelávanie a výchovu našej mládeže si učitelia zaslúžia celospoločenské uznanie. Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. 3.) oceňujú najlepších pedagógov rezortné štátne i samosprávne orgány.
   Pravidelne každý rok pri tejto príležitosti učiteľov prijíma aj primátor mesta Oliver Solga. Bolo tomu tak aj v tomto roku. V piatok 1. apríla prijali primátorové pozvanie stovky učiteľov. Boli medzi nimi aj učitelia na dôchodku. Najprv si všetci spoločne v Dome kultúry pozreli vystúpenie hudobného súboru Cigánski diabli, potom sa im v iných priestoroch prihovoril primátor O. Solga.
„Veľmi si vážim a oceňujem to, čo robíte pre naše deti, žiakov, mladých ľudí, pre naše mesto a pre celú spoločnosť. Uvedomujem si, že postavenie učiteľov, ktorí sú nositeľmi a šíriteľmi vzdelávania a výchovy, nezodpovedá spoločenskému ani ekonomickému ohodnoteniu výsledkov. Tak ako vy, aj ja opakovane každé štyri roky čakám, že nová politická garnitúra konečne premení slová v činy a začne sa naozaj seriózne zaoberať učiteľským stavom a systémovým riešeniam nakopených problémov, “ povedal okrem iného v príhovore.
   Súčasťou osláv Dňa učiteľov bolo aj odovzdanie ocenení zaslúžilým pedagógom. Z rúk primátora Olivera Solgu a zástupcu primátora Miloša Andela ocenenia prevzali: Jarmila Stražayová (MŠ Záhradná) – za dlhoročnú pedagogickú prácu a úspešnú riadiacu činnosť; Elena Galgóciová (ZŠ s MŠ Orešie) – za aktívnu prácu s deťmi s ŠKD a pri mimoškolských akciách; Mgr. Viera Ondrušková (ZŠ Kupeckého) – za modernizáciu výchovnovzdelávacieho procesu a prostredia školy a prípravu školského vzdelávacieho programu; Mgr. Ján Boriš (ZŠ Na bielenisku) – za aktívnu prácu s deťmi a mládežou v oblasti rozvoja telovýchovy a športu.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: