Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Apríl 2011 / Prečítané 1692 krát
   Ako sme už viackrát informovali v čase o 13. mája do 13. júna 2011 sa uskutoční na celom území Slovenska najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Zisťované údaje sa budú zapisovať do sčítacích tlačív, ktoré budú od 13. mája doručovať do domácností sčítací komisári. Do sčítacích formulárov sa budú zapisovať údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k polnoci z piatku 20. mája na sobotu 21. mája. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov musia sčítací komisári ukončiť najneskôr 6. júna. 
 
(msú)