Blahoželáme

Marec 2011 / Prečítané 1489 krát
Dňa 23. 3. sa dožila naša drahá mama, babka a prababka
Mária KAPRAŇOVÁ
75 rokov. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania prajú dcéra Mária, synovia Jozef a Peter s rodinami, k pozdravu sa pripája švagriná Gitka.
 
 
Dňa 3. apríla 2011 sa dožíva krásneho životného jubilea
80 rokov veku pani
Helena KADLEČÍKOVÁ,
rod. Belanská.
Veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu najbližších prajú syn Jaroslav a dcéra Alena s rodinami.
Dňa 16. 2. 2011 sa dožil krásneho jubilea 90 rokov
náš drahý otec, dedko a pradedko
Imrich TUREK.
Zo srdca mu prajú veľa zdravia a rod. pohody synovia František a Tibor s manželkami, vnuci Dušan, Peter s rodinami a Tomáš s priateľkou. Pradedkovi posielajú pusu Vaneska, Miško a Benjamín.
 
 
Dňa 24. marca oslávi naša drahá mamička, babička a prababička
Mária VINOHRADSKÁ
krásnych 88 rokov. Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku, veľa zdravia, spokojnosti a božieho požehnania prajú deti Jarmila, František, Soňa a Janka s rodinami, deväť vnukov a päť pravnukov.

Ohodnoťte článok: