Prezídium Únie miest v Pezinku

Marec 2011 / Prečítané 1245 krát
   Prvé pracovné zasadanie Únie miest Slovenska sa uskutočnilo 11. marca v hoteli Vinársky dom v Pezinku. Zaoberalo sa najmä reformou verejnej správy a nedostatočnou finančnou stabilitou, odmietlo oslabenie príjmov samospráv zdanením predaja a nájmu mestského majetku, upozornilo na nedostatočné čerpanie zdrojov zo štrukturálnych fondov.
   Prezídium vyhodnotilo doterajšie skúsenosti z práce odborných skupín a rokovania so štátnymi orgánmi. Samostatným bodom programu bola príprava snemu ÚMS, ktorý bude 10. júna v Bratislave. 
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: