Kalendár podujatí na II. štvrťrok 2011

Marec 2011 / Prečítané 2308 krát
APRÍL

1.4. o 18.00 hod. - Jarný koncert. Spoločenská sála Domu kultúry. Organizátor: Základná umelecká škola E. Suchoňa.
4.-8. 4. Urob si kraslicu – popoludňajšie tvorivé dielne a výstava Agáty Petrakovičovej. Organizátor: Malokarpatská knižnica
6.4. o 15.00 hod. - Ako to robili naše babky. Malokarpatské múzeum, Ul. M.R. Štefánika. 10. ročník kurzu varenia tradičných jedál s aktuálnou prednáškou. Organizátor: Malokarpatské múzeum
12.4. o 17.00 hod. - Moja studená vojna – stretnutie so spisovateľom René Bendom. Organizátor: Malokarpatské múzeum
15.4. o 18. hod. - Rodinný koncert hudobného odboru – Malá sála Domu kultúry. Organizátor: Základná umelecká škola E. Suchoňa
15.4. o 10.00 hod. Obloha na dlani – beseda s astronómom Dušanom Kalmančokom. Organizátor: Malokarpatské múzeum
15. a 16. 4. - VÍNNE TRHY PEZINOK 2011 – 16. ročník medzinárodnej výstavy a degustácie vín. Dom kultúry. Organizátor: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, tel. 0907 744 101, e-mail: , www.zpvv.sk
17.4. o 16.00 hod. - Maľované vajíčko – Tvorivé dielne nielen pre deti, ale aj mamičky a babičky. Vajíčka na rôzne spôsoby a rôznych veľkostí. Organizátor: SNG - Galéria insitného umenia, Schaubmarov mlyn Pezinok
23.4. - 18.6. - Súťaže družstiev – l. liga ženy, MBR 1,2 (víkendy). Organizátor: Peter Grič, VTC Pezinok, tel. 0905 595 131, 0910 595 131, e-mail: petgric@centrum.sk
1. - 30. 4. - Výstava PEZINOK OČAMI ŠTUDENTOV. Malokarpatské múzeum, Ul. M.R.Štefánika. Na tému Architektúra Pezinka a Modry očami študentov STU z katedry architektúry.
   Čítanie je in – beseda o knižke A. Exupéryho Malý princ. Organizátor: Malokarpatská knižnica.
   Podujatia organizované Pezinským kultúrnym centrom a v Dome kultúry, taktiež akcie Centra voľného času, Mestského múzea a Galérie insitného umenia nájdete na inom mieste.


MÁJ

1.5. o 15.00 hod. v Malokarpatskom múzeu. SVIATOK sv. FLORIÁNA – slávnosť patróna hasičov, v spolupráci s OR HaZZ a Dobrovoľným hasičským zborom v Pezinku
2.5. - Folklórny súbor TECHNIK. Dom kultúry. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum
6.5. Oslavy oslobodenia Pezinka. Organizátor: Mesto Pezinok a Zväz protifašistických bojovníkov.
6.5. Slávnostný koncert pri 60. výročí školy. Veľká sála DK. Organizátor: Základná umelecká škola E. Suchoňa
7.5. BIELE RUŽE – premiéra divadelného súboru Balaclava, Dom kultúry. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum
8.5. MALOKARPATSKÝ SLÁVIK – finále (ES). Dom kultúry. Organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko Modra
8.5. Mamičke najkrajší kvietok dám – tvorivé dielne pre deti. Schaubmarov mlyn. Organizátor: Galéria insitného umenia
8.5. Oslava Dňa matiek. Centrum voľného času v Zámockom parku, vystúpenie detí z krúžkov. Organizátor: CVČ
8. - 15.5. - Týždeň rodiny – týždenná iniciatíva na podporu rodiny. Organizátor: fórum kresťanských inštitúcií
10.5. o 10.00 hod. - Psí víno – prezentácia časopisu Psí víno formou autorského čítania mladých autorov. Organizátor: Malokarpatská knižnica
11.5. Korálkovanie – zvieratká – tvorivé popoludnie pre deti a mládež v CVČ. Organizátor: CVČ
14.5. MISS Pezinok. Dom kultúry. Organizátor: Agentúra RUNWAY, Henrieta Hegerová
14.5. od 18.00 do 24.00 hod. v Malokarpatskom múzeu. NOC MÚZEÍ – podujatie ku Dňu múzeí. Téma bude prekvapením. Vstup do múzea zdarma.
15.5. Deň múzeí a galérií - v Schaubmarovom mlyne. Organizátor: Galéria insitného umenia, Iveta Žáková
15.5. Slnko v nás – IV. ročník prehliadky folklórnych súborov seniorov. Dom kultúry. Organizátor: FS Obstrléze
18.5. Kvietok pre mamu. Dom kultúry. Organizátor: Základná umelecká škola E. Suchoňa
18.5. Zvieratká a ich mláďatká. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre MŠ. Organizátor: CVČ
21.5. od 8.00 hod. Memoriál Richarda Rétiho – medzinárodný šachový turnaj. Dom kultúry. Organizátor: Klub šachu Pezinok, Malokarpatské múzeum Pezinok ( PhDr. Martin Hrubala)
21.5. Otvorené pivnice na sv. Urbana – 5. ročník vinárskeho podujatia. Organizátor: MOS Modra
22.5. Ahoj rozprávka – predstavenie pre deti. Dom kultúry. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum
23.5. Divadelné predstavenie ROZHODCOVIA. Dom kultúry. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum
25.5. DEŇ sv. URBANA – slávnostné posedenie vinohradníkov a vinárov pri príležitosti sviatku ich patróna. Malokarpatské múzeum. Organizátor: Malokarpatské múzeum, Ul. M.R. Štefánika
26.5. CS1* - Medzinárodné preteky v skoku na koni. Areál zdravia Rozálka. Organizátor: IRI AGROFEST
27.5. Absolventský koncert a vernisáž žiakov výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa. Dom kultúry. Organizátor: ZUŠ E. Suchoňa
28.5. Majstrovstvá SR dvojíc – turnaj v pétanque. Areál SOŠ Komenského ul. Organizátor: Pétanque Club Spiders
28.5. Deň detí – celomestské oslavy. Zámocký park. Organizátor: CVČ

O novinárskom povolaní – beseda s Gabrielou Weissovou. Termín: podľa dohody so školami. Organizátor: Malokarpatská knižnica

Čítanie je in – beseda o knižke Ľ. Ondrejova Keď pôjdeš horou. Organizátor: Malokarpatská knižnica


JÚN

3. - 4. 6. Babinec – víkendovka pre dievčatá od 8 rokov. Organizátor: Centrum voľného času, Zámocký park
4. - 5. 6. Pohár oslobodenia mesta Pezinok (54. ročník) a Majstrovstvá SR v šprinte a na krátkej dráhe . Centrum mesta. Organizátor: Klub orientačného behu ( MUDr. Pavol Poláček)
5.6. Pezinok spieva – spievajte s nami. Dom kultúry. Organizátor: Únia žien Slovenska – MO Pezinok
6.6. Amfo a diafoto. Dom kultúry. Organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko Modra
10.-12. 6. KERAMICKÉ TRHY – VIII. ročník, za účasti keramikárov z rôznych štátov Európy. Organizátor: Malokarpatské múzeum v Pezinku ( PhDr. Danka Kopálová)
10.-12. 6. Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov. Radničné nám. Organizátor: Centrum voľného času
10.6. Jozef Franko – retrospektívna výstava diela významného slovenského keramikára – figuralistu. Výstava potrvá do 10.9. 2011. Organizátor: Malokarpatské múzeum
11.6. Blues na mlyne – 4. ročník bluesového večera. Stretnutie známych kapiel a ich hostí. Schaubmarov mlyn.Organizátor: Iveta Žáková, GIU
11. - 12. 6. Turnaj Milka Tour 2011 HTO. Celoštátny turnaj detí do 9 rokov v tenise. Organizátor: VTC Pezinok
16. - 18.6. Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo – NK II – SVA Pezinok. SOŠ. Organizátor: Dipl. Ing. František Slezák CSc.
17.6. Letný folkový salón. Dom kultúry. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum
17. - 19. 6. CEI 3* - Medzinárodné vytrvalostné preteky na koni – 80, 120 a 160 km. Areál zdravia Rozálka. Organizátor: IRI AGROFEST
17. - 19. 6. CVI 2* - Medzinárodné voltížne preteky. Areál zdravia Rozálka: Organizátor: IRI AGROFEST
17. - 19. 6. Národné preteky v skoku na koni. Areál zdravia Rozálka. Organizátor: IRI AGROFEST
19.6. Záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru a ich hostia. Dom kultúry. Organizátor: ZUŠ E. Suchoňa
21.6. o 10.00 hod. Vincent Šikula – beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou pri príležitosti 10. výročia úmrtia. Organizátor: Malokarpatská knižnica
21.6. o 17.00 hod. Ľalie poľné – premietanie filmu Ela Havetta, pri príležitosti 10. výr. úmrtia V. Šikulu. Organizátor: Malokarpatská knižnica
23.6. Pozvanie na divadielko. Dom kultúry. Organizátor: ZUŠ E. Suchoňa
23.6. Improliga – súťaž v improvizácii. Dom kultúry. Organizátor: EPICENTRUM - Centrum voľného času
23.6. Stretnutie primátora s úspešnými žiakmi pezinských škôl, pri príležitosti ukončenia školského roka. MsÚ Pezinok. Organizátor: Mesto Pezinok
24.6. Svätojánska noc s Editou Walterovou. Opekačka v prírode a ľudové zvyky, ktoré sa viažu k Jánovi
24.6. Prijatie Malokarpatského baníckeho spolku – tradičné stretnutie baníkov s primátorom mesta. MsÚ Pezinok. Organizátor: Malokarpatský banícky spolok v Pezinku ( Štefan Granec)
24. - 25.6. Festival pouličného divadla – 3. ročník medzinárodného festivalu. Centrum mesta. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum
25.6. Pálenie Jánskych ohňov ( od 19. do 24. hod.) – Prvý ročník podujatia, ktorý nadväzuje na dávnu tradíciu pálenia Jánskych ohňov. V minulom roku sa uskutočnil nultý ročník. Miesto: Lúka pri Hasičskej stanici (Rozálka).
25.6. Ahoj rozprávka – predstavenie pre deti. Dom kultúry. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum
26. - 29. 6. Turnaj Milka Tour ml. žiaci – celoštátny turnaj mladšieho žiactva v triede C. Organizátor: VTC Pezinok

   Výtvarná a literárna súťaž Vysnívané prázdniny. Termín počas mesiaca júna, na konci sa uskutoční vyhodnotenie súťaže. Organizátor: Malokarpatská knižnicaKontakt na organizátorov

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM (PKC), Holubyho 42, 902 01 Pezinok
Ingrid Noskovičová, tel. 033/641 3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk

EPIcentrum – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, Mladoboleslavská 9, 902 01 Pezinok
Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033/ 641 2020, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EUGEŇA SUCHOŇA, Trnavská 1, 902 01 Pezinok
Mária Neuszerová, 033/ 641 2256, 0905 979 538, e-mail: zuspezinok@rsb.sk , www.zuspezinok.sk

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA – GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA, Schaubmarov mlyn, Malacká 1, 902 01 Pezinok, Iveta Žáková, tel. 0911 334552, 033/640 4035, e-mail: pezinok@sng.sk

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA, Holubyho 5, 902 01 Pezinok tel. 033/ 641 2315, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk ,

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM, Ul. M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
PhDr. Danka Kopálová, tel. 0903 249891, e-mail: muzeumpezinok@nextra.sk , www.muzeumpezinok.sk
 

Ohodnoťte článok: