Zabezpečenie celoplošnej deratizácie

Marec 2011 / Prečítané 1210 krát
   Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území mesta Pezinok na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmysle Všeobecno záväzných nariadení č. 4/2003 a č. 7/2003 v termíne od 1.4. do 30.4. 2011.
   Kontrolu plnenia nariadenia o deratizácii vykoná Mesto Pezinok prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ. V prípade nedodržania povinnosti budú uplatnené sankcie v zmysle zákona. 
 
(ra)

Ohodnoťte článok: