Testovanie vedomostí deviatakov

Marec 2011 / Prečítané 1275 krát
   Žiaci 9. ročníkov základných škôl na základe nariadenia Ministerstva školstva SR absolvovali 9. marca certifikačné Testovanie 9. Na celom Slovensku boli v jeden deň žiakom zadané jednotné testy, ktoré mali overiť úroveň vedomostí z matematiky a vyučovacieho jazyka. Výsledky majú učiteľom a riaditeľom škôl ako aj odbornej verejnosti poskytnúť spätnú väzbu a komplexnejší obraz o zručnostiach a vedomostiach absolventov v testovacích predmetoch a zároveň môžu slúžiť ako jedno z kritérií pre prijatie žiakov na strednú školu. “V našej škole absolvovalo testovanie 28 deviatakov. Z pohľadu žiakov i učiteľov boli testy náročnejšie z matematiky ako zo slovenčiny, ale všeobecne boli testy ťažšie než v minulom školskom roku. Na výsledky hodnotenia žiakov a školy si musíme počkať do 28. marca, kedy nám ich doručia v elektronickej podobe, “ povedal nám riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pezinok, Orešie, Mgr. Ondrej Koreň.
   Okrem Testovania 9 čaká deviatakov onedlho aj skúška z ich matematickej a čitateľskej gramotnosti. Naplánovaná je na štvrtok 28. apríla. Na rozdiel od Testovania 9 sa uskutoční len na reprezentatívnom výbere žiakov 9. ročníka základných škôl v SR.
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: