V súvislosti s rekonštrukciou Záhradnej ulice dôjde k viacerým obmedzeniam

Marec 2011 / Prečítané 1199 krát
   Mesto Pezinok oznamuje, že v termíne od 1. 4. 2011 do 31. 10. 2011 sa budú vykonávať rekonštrukčné práce uličného priestoru na Záhradnej ulici od križovatky s Trnavskou ulicou po križovatku s Meisslovou ulicou.
Počas realizácie dôjde k obmedzeniam pri prejazde, parkovaní, vývoze odpadu, zásobovaní a vstupe do domov.
Žiadame občanov, aby rešpektovali obmedzenia počas stavebných prác, pretože ak vznikne škoda, zapríčinená dodávateľom stavebných prác, táto nebude akceptovaná. V prípade nejasností počas výstavby obráťte sa na MsÚ v Pezinku, odd. výstavby a ÚP – Ing. Ľubica Mezeiová (tel. 033/6901 140), Ing. Andrej Farkaš (033/ 6901 141) a vo veci vývozu odpadu a organizácie dopravy – Bc. Renáta Klimentová (033/ 6901 150).

Obmedzenia počas výstavby:

Doprava – Záhradná ulica bude počas celej doby rekonštrukcie neprejezdná, uzavretá od križovatky s Trnavskou ul. po Meisslovu ulicu. Šancová ul. bude prejazdná v jednom smere od Sládkovičovej po Meisslovu ul., Sládkovičova ul. bude prejazdná v jednom smere od Trnavskej ul. na Mýtnu ulicu.

Parkovanie – priestor na parkovanie je zabezpečený na priľahlých uliciach a to: M. R. Štefánika, Šancová, Meisslova, Sládkovičova a taktiež na parkoviskách: pri OD Billa, pri trhovisku na Kupeckého ul., v areáli bývalej školy na Holubyho ul., na Radničnom nám. pred MsÚ v čase od 17.00 do 8.00 hod. V prípade, že ste vlastníkom garáže mimo Záhradnej ulice, prosíme, aby ste ju využívali počas doby rekonštrukcie.

Vývoz odpadu – Vývoz bude zabezpečovaný z kontajnerových stanovíšť, ktoré sa budú nachádzať na nových, na to určených miestach, pričom každý bytový dom a prevádzka budú mať určené kontajnerové stanovište podľa nasledovného rozpisu:
Stanovište č.1: na rohu Trnavskej a Záhradnej pre bytové domy Sládkovičova 2, Záhradná 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, vrátane Okresného súdu;
Stanovište č.2: na Šancovej ulici pri pešom prechode cez hradby pre bytové domy Záhradná 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16;
Stanovište č.3: križovatka Meisslova – Záhradná pre bytové domy Záhradná 11, 4, 2 + prevádzky na M.R. Štefánika 2 – 12;
Stanovište č.4: medzi OD na ul. M.R. Štefánika a budovou pobočky Slovenskej sporiteľne pre bytové domy a prevádzky na ul. M.R.Štefánika 32 – 14.

Zásobovanie – komerčné prevádzky zásobované zo Záhradnej ulice budú mať možnosť zásobovania z ul. M.R. Štefánika, kde budú na tento účel vyhradené parkovacie miesta. Zásobovanie bude možné zabezpečovať bez obmedzenia len v čase od 18.00 do 9.00 hod.
 
(OVaÚP)
 

Ohodnoťte článok: