Rekonštrukcia Záhradnej ulice sa začína v apríli

Marec 2011 / Prečítané 1312 krát
   Rekonštrukcia Záhradnej ulice vychádza z potreby riešenia nevyhovujúceho technického stavu povrchu vozovky, chodníkov, príjazdových ciest, rámp, parkovacích státí a ostatných spevnených plôch a taktiež zo zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvýšenia bezpečnosti chodcov a z potreby zlepšenia organizácie a zvýšenia kapacity statickej dopravy. Mesto Pezinok bude realizovať predmetnú stavbu z prostriedkov Európskej únie, kde z Operačného programu Bratislavský kraj v rámci výzvy na Regeneráciu sídiel získalo 160 201,23 € a z vlastných finančných prostriedkov v sume 315 558,22 €. Súčasťou rekonštrukcie sú terénne a sadové úpravy, vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov, komunikácií, osadenie nového mobiliáru (lavičky, odpadkové koše) a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Časový harmonogram stavebných prác je naplánovaný od začiatku apríla do konca septembra 2011. 
 
(mk)

Ohodnoťte článok: