Tri otázky primátorovi

Marec 2011 / Prečítané 1289 krát
l Na ostatnom zasadaní MsZ, na ktorom sa schvaľovali finančné príspevky mesta na podporu športu, kultúry a sociálnej starostlivosti, zaznelo niekoľko kritických pripomienok k jestvujúcemu systému prerozdeľovania.
- Nespokojnosť sa týkala výlučne dotácie pre šport. Prerozdelenie sa udialo absolútne transparentne (odporučila ho skoro tridsaťčlenná komisia športu, v ktorej sú zástupcovia všetkých pezinských športovcov) a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením. Paradoxne toto VZN kritizovali poslanci, ktorí zaň v minulom volebnom období hlasovali. Upozornil som na možnosť VZN revidovať alebo navrhnúť úplne nové, lepšie. Je na to čas až do konca roka, keď sa budú rozdeľovať príspevky na rok 2012.
l Transparentnosť v súvislosti so zverejňovaním zmlúv, faktúr a objednávok je témou, o ktorej sa dnes veľa hovorí. Pezinok sa v tejto oblasti umiestnil v prvej desiatke v rámci celého Slovenska. Mestá sa však aj sťažujú. V čom je problém?
- Teší nás fakt, že sme sa umiestnili na poprednom mieste. Problém, na ktorý upozorňujeme (zúčastnil som sa za ÚMS rokovaní na úrade vlády aj u ministerky L. Žitňanskej ) je však v tom, že mestám pribudla práca navyše, ktorá zamestnáva množstvo ľudí. Dokumenty treba zhromaždiť, skenovať, „nakŕmiť“ nimi počítač. Je to robota pre ďalšieho pracovníka. Dodnes nie je vyhláška, čo všetko a ako zverejňovať, čo v prípade, že zverejníte osobné údaje, obchodné tajomstvo, atď... Napriek tomu sme to v Pezinku opäť zvládli. Chcem však upozorniť na fakt, že aj doteraz mal občan prístup ku absolútne všetkým informáciám, ktoré si od mestského úradu vyžiadal. Umožňoval mu to zákon č. 211/ 2000 o slobodnom prístupe k informáciám.
l Mesto rozbieha veľkú investičnú akciu a tou je rekonštrukcia Záhradnej ulice. Nebojíte sa kritiky za komplikácie, ktoré spôsobí uzávera ulice, problém s parkovaním a mnoho ďalších problémov.
- Som presvedčený, že s pochopením a ústretovosťou obyvateľov Záhradnej ulice všetky problémy prekonáme. Všetko sme pripravili tak, aby rekonštrukcia v čo najmenšej miere obmedzovala život obyvateľov, zásobovanie a odvoz odpadu. Spolieham sa na to, že všetci sme už dávno chceli, aby Záhradná ulica bola naozaj verná svojmu menu a aby v centre mesta vznikla oáza, kde sa bude dobre bývať a žiť. Vedenie mesta urobí všetko preto, aby obmedzenia boli čo najmenšie a trvali čo najkratšie.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: