Do pezinskej farnosti zavítala relikvia s ostatkami sv. Cyrila

Február 2011 / Prečítané 2315 krát
   V nedeľu 6. februára boli do Pezinka prinesené relikvie sv. Cyrila - Konštantína (časť kľúčnej kosti) z Katedrály sv. Emeráma v Nitre v rámci trojročnej prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Relikvia navštívi všetky farnosti na Slovensku. Do Pezinského dekanátu, kde putovala celý týždeň, ju priniesol bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. V Pezinku privítali relikviu veriaci na svätej omši v Dolnom kostole za účasti dekana Pezinského dekanátu a farára v Modre vdp. Jozefa Mišíka, farára v Pezinku vdp. Jána Ragulu, kapucína P. Milana Karasa, kaplána vdp. Radoslava Šaškoviča a primátora Mgr. Olivera Solgu. 
 
(ps)