Neboli sme spokojní s pohrebnými službami

Február 2011 / Prečítané 2657 krát
   Každý človek zažije vo svojom živote ťažké chvíle, keď sa musí rozlúčiť s milovanou osobou. Vtedy okrem pomoci svojich najbližších potrebuje aj komplexné pohrebné služby. Takáto situácia nastala aj v našej rodine a s dôverou sme sa obrátili na pohrebníctvo p. Lackovej v Pezinku. Musíme skonštatovať, že s poskytnutými službami sme spokojní neboli. Sami sme si museli zabezpečiť odloženie náhrobných kameňov, neboli sme spokojní s úpravou zosnulého a pohrebná služba p. Lackovej nebola schopná kvôli podzemnej vode zabezpečiť vykopaný hrob, čo je technicky pomerne jednoducho riešiteľný problém.
   Kvôli zosunutiu zeminy nám v deň pohrebu p. Lacková navrhla náhradné riešenie – kremáciu zosnulého, s čím sme my vôbec neuvažovali. Pri vybavovaní pohrebu sme oznámili, že so zosnulým sa rozlúči iba najbližšia rodina hodinu pred pohrebom v Dome smútku. Nikto z pohrebnej služby nebol k dispozícii, aby nám otvoril rakvu so zosnulým. Pre nedostatok času sme to museli riešiť sami. Pri vyúčtovaní pohrebu nám p. Lacková účtovala aj výkop hrobu aj kremáciu, s čím sme samozrejme nesúhlasili a faktúru na naše naliehanie musela upraviť.
   Zosnulých zo svojej rodiny sme pochovávali napr. aj v Malackách, kde sme sa stretli s oveľa profesionálnejším prístupom pohrebnej služby. Pohreb dnes stojí nemalé finančné prostriedky a každý očakáva poskytnutie komplexných služieb na vysokej úrovni, čo by malo byť samozrejmosťou. V prípade pohrebníctva p. Lackovej sme sa my toho nedočkali.
 
Dana a Miroslav Královci