Zloženie komisií mestského zastupiteľstva

Február 2011 / Prečítané 2041 krát
   Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom riadnom zasadnutí 20. decembra schválilo zloženie svojich deviatich komisií, ktoré boli zriadené v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb z radov odborníkov. Členov komisií volí MsZ. Úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

KOMISIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

predseda: Miroslav Král
podpredseda: Zuzana Čaputová,
tajomník: Iveta Szabová,
členovia – Juraj Čech, Pavol Čechvala, Paulína Burgerová, Peter Galan, Jozef Greguš, Milan Grell, Vladimír Halamíček, Juraj Ilavský, Roman Klimek, Peter Kramár, Ján Matuský, Vladimír Mizerák, Vladimír Nosko, Michal Ondrovič, Juraj Pátek, Jaroslav Pavlovič, Jozef Popluhár, Juraj Šesták, Milan Šimovič, Marián Šipoš, Kvetoslava Štrbová, Danica Tomašových, František Varecha;
KOMISIA EKONOMIKY A FINANCIÍ

predseda: Miloš Andel
podpredseda: Juraj Čech
tajomník: Alena Gusejnová
členovia – Mário Branný, Ján Čech, Branislav Dušek, Erik Gottschall, Gabriela Groschmidtová, Radoslav Hlúšek, Andrej Jendek, Kamil Ježík, Peter Kadlec, Roland Koncz, Juraj Pátek, Miroslav Senka, Daniel Strapák, Oto Tóth, Michal Uherek, Ján Vojtek, Martin Zbudila;

KOMISIA ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE

Predseda: Božena Mizerová
podpredseda: Daniela Bauerová
tajomník: Viera Tóthová
členovia – Bibiana Balážová, Anton Eliáš, Gabriela Groschmidtová, Eva Kulichová, Ivana Lacková, Roman Mács, Ľubomír Pajtinka, Jozefína Petrášová, Sylvia Prešinská, Tatiana Sroková, Eduard Štamm, Katarína Vladová;

KOMISIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI A ZDRAVOTNÍCTVA (KSSaZ)

predseda: Marián Pátek
podpredseda: Richard Demovič
tajomník: Milan Hýll
členovia – Andrea Bertová, Iveta Bulavová, Martin Dulaj, Katarína Esterlová, Marián Hanúsek, Miloš Hlavačka, Tatiana Janečková, Zita Joklová, Ľudovít Juráš, Alžbeta Lančaričová, Elena Matuská, Michal Pozsgai, Eva Šišková;

KOMISIA KULTÚRY

predseda: František Féder
podpredseda: Drahomír Šmahovský
tajomník: Jarmila Horváthová
členovia – Matej Braun, Juraj Hanulík, Danka Hanúsková, Peter Hýross, Ľuboš Jurík, Martin Kodaj, Tomáš Molnár, Kamila Némethová, Stanislav Pátek, Júlia Piačková, Dana Poláková, Katarína Popelková, Zuzana Slezáková, Eva Ševčíková, Ján Štrba, Kvetoslava Štrbová;

KOMISIA ŠPORTU

predseda: Pavol Alexy,
podpredseda: Adam Solga
tajomník: Mária Odehnalová
členovia – predsedovia alebo nominanti jednotlivých športových klubov a združení;

KOMISIA VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA

predseda: Gabriel Guštafík
podpredseda: René Bílik
tajomník: Soňa Sandtnerová
členovia – Vladimír Baričič, Oľga Bejdáková, Peter Bórik, Dušan Čech, Ján Hacaj, Martin Hrubala, Imrich Lipár, Milan Pavelka, Vladimír Píš, Tomáš Pitoňák, Richard Polkoráb, Milan Skovajsa, Ľudovít Tretina, Gabriela Vojteková;

KOMISIA CESTOVNÉHO RUCHU

predseda: Elena Jurčíková
podpredseda: Peter Wittgrúber
tajomník: Peter Vlasák
členovia – Roman Farkaš, Daniela Gašparovičová, Lukáš Krasňanský, Emanuel Noga, Peter Ronec, Viktória Tahotná, Rastislav Trojan;

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU

predseda: Jozef Chynoranský
podpredseda: Ľubomír Čech
tajomník: Beáta Dadajová
členovia – Ján Bíž, Ivan Dubovský, Peter Fraňo, Ľubomír Gašparovič, Vojtech Gottschall, Ladislav Hajko, Peter Jedinák, Rudolf Ondrovič, Branislav Trojan, Miroslav Tullner.