Aplauz pre FS Obstrléze

Január 2011 / Prečítané 2749 krát
   Veľký úspech u divákov získal nový program pezinského folklórneho súboru OBSTRLÉZE pod názvom Lúče pezinského slnka. Bol zostavený tak, aby v nás vyvolal pocit spolupatričnosti a lásky k nášmu krásnemu Slovensku a nášmu mestu. Vystúpenie sa uskutočnilo 19. novembra v malej sále Domu kultúry.
   Programom sprevádzala Darinka Kontárová. Prvú pieseň z muzikálu Hodina H od Mirka Turčana zaspieval sám autor. Ľudové piesne zahral Jozef Beničák ako sólo na akordeón. Ľudový rozprávač Jožko Pták veľmi vtipným spôsobom vyrozprával príbeh ako stratil gate pri ceste vlakom do Lehoty. Všetci sme sa výborne pobavili.
   V humornom pásme „Spomínajme, ale žime včúl“, ktorého scenár napísala Kamila Nemetová, účinkovali členovia súboru. V závere sa hovorí o chudnutí žien skôr narodených: „A te čo, my nemáme čas chudnút, my sme dóchodkyne a máme moc roboty... Ale ja hovorím, že aj nejaké to kilečko navíc ví našich chlapcú očarit.“ Len tak na okraj, tieto posledné slová sa mi vryli do pamäti a pridali trošku optimizmu, lebo aj ja patrím k tým s nadváhou.
   Vyvrcholením večera bolo vystúpenie víťaza speváckej súťaže Malokarpatský slávik Ferka Noskoviča, ktorý zaspieval pieseň Ó rodný kraj. Pre obrovský aplauz pieseň zopakoval. Sprievodkyňa programu ukončila vystúpenie básňou o rodnom chotári. „ Aj keď milého už nemám, ostal mi od Boha dar – pezinské pesničky a pezinský chotár. “ Posledné slová nás chytili všetkých za srdce. Pri prídavku niekoľkých ľudových piesní sme už všetci stáli a spolu spievali. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší program FS Obstrléze.
 
V. Weismanová