Pravnuk Dr. Jozefa Holubyho

Január 2011 / Prečítané 2527 krát
   V januári sa dožíva významného životného jubilea 70.rokov Mgr. Milan Žarnovický, príslušník známej slovenskej evanjelickej rodiny, ktorá v našom meste žila.
   Starý otec Július Žarnovický i otec jubilanta Milan Žarnovický, pôsobili v Pezinku ako evanjelickí duchovní. Okrem cirkevnej činnosti sa významne podieľali aj na organizovaní kultúrneho a spoločenského života. Milan Žarnovický ml. je pravnukom evanjelického kňaza i vedca Dr. Jozefa Holubyho, ktorý bol v príbuzenskom vzťahu tiež s významnou rodinou Hurbanovcov. Jubilantova matka Viera Žarnovická bola rodená Hurbanová.
   Milan Žarnovický ml. prežil detstvo v Pezinku. Tu absolvoval aj základnú školu a stredoškolské štúdium na JSŠ. Tesne pred maturitou mu zomrel otec, evanjelický farár v Pezinku. Na želanie matky začal študovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Ani tá sa nedožila jeho promócie, tri mesiace pred ukončením jeho štúdia zomrela. Stal sa kaplánom v Sučanoch, ale po krátkom čase nastúpil na základnú vojenskú službu. Zaradili ho do útvaru s označením PTP.
   Po vojne si našiel prácu v Bratislave ako korektor v Polygrafických závodoch. Býval v Pezinku, rodinné zázemie mu vytvorila rodina Neumanovcov. Neskôr prešiel pracovať do ochrannej autorskej spoločnosti LITA, kde ako vedúci odboru zotrval až do odchodu do dôchodku.
   Milan Žarnovický mal od malička rád divadlo, neskôr film. Všetky svoje voľné chvíle venoval týmto záľubám. Už ako študent bol členom divadla Úsmev v Bratislave. V 60. rokoch sa dostali až na medzinárodný študentský divadelný festival v talianskej Parme, kde sa umiestnili na 1. mieste. M. Žarnovický v hre stvárnil postavu umučeného Krista.
   V rámci svojich pracovných povinností ako člen odbornej poroty sa pravidelne zúčastňoval na divadelných prehliadkach v Sp. Novej Vsi a na Jiráskovom Hronove v Čechách. Pri návšteve podujatia venovaného významnému českému spisovateľovi Aloisovi Jiráskovi si často spomínal na pradeda Dr. J. Holubyho a deda Júliusa Žarnovického, ktorí sa s týmto popredným českým literátom osobne stretli pri jeho návšteve v Pezinku.
   Milan Žarnovický žije v súčasnosti v Modre. Žiaľ, v deväťdesiatych rokoch utrpel ťažké zdravotné postihnutie. Žije v kruhu rodiny, v opatere starostlivej manželky Zuzany. Z ich manželstva pochádzajú dve deti.
 
Peter Ronec
 

Ohodnoťte článok: