Kniha o vinohradníckych lisoch

Január 2011 / Prečítané 2263 krát
   Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti - taký je názov novej publikácie vydanej pri príležitosti 50. výročia založenia Malokarpatského múzea v Pezinku. Kniha, ktorej autorom je historik PhDr. Martin Hrubala PhD., po prvýkrát prehľadne a na jednom mieste sumarizuje fenomén lisov, ich význam a úlohu, ktorú zohrávali vo vinohradníckom prostredí, ako aj históriu a vývoj lisovania v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Tento zámer podčiarkuje i obsahové členenie knihy, ktoré cez tematicky zoradené kapitoly, približuje čitateľovi nielen vývin lisovania vínnej révy, ale podáva mu kompaktný obraz o používaní lisov, ich výrobe a funkcii na našom území, pričom zhrnuté poznatky opiera o jedinečnú zbierku týchto pracovných nástrojov, ktorá je súčasťou významného zbierkového fondu Malokarpatského múzea v Pezinku. Čitateľ tak má možnosť spoznať konkrétne exempláre lisov a oboznámiť sa s nimi, spoznať ich špecifickosť a unikátnosť. Popri textovej časti, ktorá je doložená bohatými pramennými údajmi je publikácia doplnená množstvom obrazového materiálu. Použité fotografie, grafické reprodukcie, ako aj rozsah doplňujúcich informácií, poznámok a odkazov na pramene umožňujú čitateľovi získať hlbší prehľad o danej problematike. Vďaka prehľadnému spracovaniu je tak publikácia vhodná pre široký okruh verejnosti. Knihu Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti je možné zakúpiť v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, M. R. Štefánika 4.
 
Mgr. Lucia Burdová