Kalendár podujatí na prvý štvrťrok 2011

Január 2011 / Prečítané 2862 krát
JANUÁR
28.1. - DISCO pre násť- ročných - EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
29.1. - Ples vinárov - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: QUICK Production SK
30.1. - Rozmarný duch - divadelné predstavenie. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
30.1. o 15.00 hod. - Fašiangová veselica - detská diskotéka, vstup v maskách. Kto nemá, môže si ju vyrobiť. Kontakt: Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/640 40 35, e-mail: pezinok@sng.sk , www.sng.sk
..... - Chlapinec - víkend LEN pre chlapcov - EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
..... – Moje novoročné predsavzatie – literárna a výtvarná súťaž pre deti a školy. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk 
..... - Byť dráčikom je úžasné - divadelné predstavenie (CVČ) pre deti a školy. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk 
..... - Vyhlásenie súťaže KEDYSI DÁVNO (malé dejiny robia veľké dejiny) - literárna súťaž pre deti do 15 rokov na tému: Pezinok očami našich starých rodičov. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk 
..... - Čítanie je in - ponuka pre školy: Beseda o knihe A. Lindgrenovej Pipi Dlhá Pančucha. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk

 
FEBRUÁR

4.2. -  Ples poľovníkov - JUDO aréna, Kontakt: Marek Chvíla 0903 604 004
5.2. - Ples podnikateľov - Pezinské kultúrne centrum, Kontakt: Ing. Emanuel Noga, Klub podnikateľov mesta Pezinok, tel.: 0907 987 296
6.2. - Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
7.-14.2. - Národný týždeň manželstva na Slovensku - týždenná iniciatíva na podporu manželstva. Kontakt: garant Občianske združenie národný týždeň manželstva, Martina Šipošová 0903 668 033
11.2. - Benefičný ples farnosti - 17.ples – tradičné podujatie v Kultúrnom centre Pezinok, PKC. Kontakt: František Féder 0905 342 261, e-mail: fff@rsb.sk 
12.2. - Plstenie - Kreatívna sobota pre dospelých a mládež od 13 rokov. EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
12.2. - Pezinské vínne pivnice - otvorené pivnice v Pezinku. Mesto Pezinok, Kontakt: PhDr. Martin Hrubala 0905 666 924, Mgr. Ľubomír Janečka, OZ Museum Vinorum 033 641 20 57, 0911 250 270, e-mail: janecka@nextra.sk , predaj@pvp.sk , www.pvp.sk 
13.2. o 15hod. - Valentínska nedeľa – Deň svätého Valentína. Tvorivé dielne, v ktorých si môžete vyrobiť darček pre svoju milovanú osobu a osôbku. Kontakt: Iveta Žáková , 0911 334 552, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk , www.sng.sk
14.2. - Malé, ale milé - divadelné predstavenie. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49,
e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
16.2. - Európa v škole - EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033
641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
16.2. - Filmovanie – šperky - Tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
17.2. - Žije medzi nami - stretnutie s významnou osobnosťou Pezinka. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
18.2. - Ples seniorov - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: MOS – mestské osvetové stredisko Modra, Kontakt: Jana Vančová tel. a fax: 033 643 34 89
21.2. - Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu - 1. prehliadka Bratislavy – garant: MVDr. Peter Weiss, 2. prehliadka mesta Pezinok – garant: Peter Ronec. Kontakt: MVDR. Peter Weiss 0904 609 357, Klub sprievodcov mesta Pezinok (termín prehliadok bude oznámený plagátom).
21.-25.2. - Jarný prímestský tábor - EPIcentrum - Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
25.2. - LA KONKURZ – LA KASTING - premiéra spevohry FD Radosť. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
26.2. - Rozprávkový karneval pre deti - Pezinské kultúrne centrum, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org  a PKC Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
...... - Ľúbim Ťa - literárna a výtvarná súťaž pre deti a školy. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk 
..... - Beseda so spisovateľkou Martinou Solčanskou - podujatie pre deti a školy. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk,
..... - Čítanie je in - ponuka pre školy: beseda o knihe Ľ. Zúbka Jar Adely Ostrolúckej. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15,
e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk 
..... - Beseda so slovenským autorom Júliusom Balcom - podujatie pre študentov a verejnosť. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk 
..... - Burza detského ošatenia a potrieb - Materské centrum MaMa-TaTaJa. Kontakt: Mária Magátová 0907 327 057

 
MAREC
2.3. - Moja prvá knižka - výstava k mesiacu knihy, Malokarpatská knižnica, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
3.-5.3. - Základný kurz SVA Pezinok - Slovenská vinárska akadémia. SOŠ Pezinok. Kontakt: Garant: František Slezák, 033 640 51 55, e-mail: evirs@evirs.sk 
5.3. - Rytmia - prehliadka moderných tancov, Kultúrne centrum Pezinok, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
7.3. - Európa v škole - slávnostné vyhodnotenie súťaže. EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPI-centrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org
8.3. - Pochovávanie basy - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: FS Obstrléze a Únia žien Slovenska, Mgr. Milada Krejčová 0904 146 533
9.3. - Plstenie - drobné ozdoby z ovčieho rúna. EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org 
11.-12.3. - Pezinský plavecký maratón 2011 - VI. ročník 24 hodinovej NONSTOP plaveckej štafety, Mestská plaváreň Pezinok, Kontakt: Mestský podnik služieb – Ing. Miroslav Lošonský 0905 222 096, e-mail: miroslav.losonsky@mpspezinok.sk , www.pezinok.sk 
12.3. - Malokarpatský slávik – výber (MS) - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk  a Mestské osvetové stredisko.
16.3. - Najmenší festival detí MŠ - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
18.3. - Jarný folkový salón - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
18.3. - Jarné tvorivé dielne pre deti - EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org 
19.3. - Otvorené majstrovstvá okresu Pezinok vo volenom mariáši - VI. ročník. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. T. Pitoňák a J. Chrapko, 0905 716 825
20.3. - Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49,
e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk 
25.3. - CINEAMA 2011 - Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: MOS – Mestské osvetové stredisko, Soňa Kozáková, 033 643 34 89, www.moska.sk e-mail: kozakova@moska.sk
25.-26.3. - Jarný Babinec - víkendovka pre dievčatá od 8 rokov. EPI-centrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org 
26.-27.3. - ORBIS HARMONIAE - Svet harmónie – 12.ročník stretnutia prednášajúcich terapeutov, vystavovateľov a priateľov alternatívy. PKC, info: Dária Feherová, e-mail: lingua@astro-relax.sk 
27.3. o 15.00 hod. - Gašparko a drak - Bábkové predstavenie pre deti v podaní súboru Agape. Hra je o princezničke a o pomoci v nešťastí. Kontakt: Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk , www.sng.sk 
28.3. - Vyhodnotenie súťaže pre ŠK – Moja prvá knižka - EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.epicentrum.org 
28.3. – 3.4. - Týždeň slovenských knižníc - besedy a stretnutia s autormi, literárne a výtvarné súťaže. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk 
29.3. - Baníci v knižnici - čítanie z kníh s baníckou tematikou. Malá sála PKC, Kontakt: Malokarpatský banícky spolok v Pezinku, Štefan Granec 0905 300 884, e-mail: stefan.granec@centrum.sk 
29.3. - Oslava Dňa učiteľov - divadelné predstavenie pre učiteľov pezinských škôl. PKC, Kontakt: Mgr. Renáta Minarovičová MsÚ Pezinok, 033 6901 130, renata.minarovicova@msupezinok.sk
30.3. - Výročná schôdza Jednoty dôchodcov - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Eva Zouzalíková, Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, 033 641 34 14
31.3. - Beh mesta Pezinok - 33.ročník pretekov. Kontakt: MUDr. Pavol Poláček, TJ SOKOL – Klub orientačného behu, 033 640 21 00, e-mail: p.polacek@stonline.sk 
..... - Tanečná súťaž O pohár PKC - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk  a KST PETAN
..... - Kurz sebaobrany pre ženy - otvorenie ďalšieho kurzu sebaobrany. Kontakt: inšp. Bc. Miroslav Schlesinger, Mestská polícia Pezinok, 033 6901 183.