V minulom roku mali hasiči 843 výjazdov

Január 2011 / Prečítané 2779 krát
   Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku z hasičských staníc Pezinok a Senec podľa štatistických údajov uskutočnili v minulom roku 843 výjazdov. Zasahovali pri 244 požiaroch, 492 technických zásahoch, 26 ekologických udalostiach, zúčastnili sa 22 cvičení. V 51 prípadoch jednotka vyšla zbytočne – plané poplachy. Pri požiaroch vznikla škoda 743 397 €, rýchlym a účinným zásahom hasičov boli uchránené hodnoty vo výške 2 401 983 €. Príslušníci hasičských jednotiek v Pezinku a v Senci profesionálnym zásahom zachránili 296 osôb (PK 77, SC 219). Pri požiaroch bola jedna osoba usmrtená a 8 osôb bolo zachránených.
   O tom, že práca hasičov patrí medzi tie náročnejšie, svedčí aj likvidácia požiaru Furmanskej krčmy v lokalite Modra – Piesok, ktorý bol na jednotku nahlásený 23. decembra o 23. 16 hod. Pri požiari zasahovalo 12 príslušníkov z Pezinka a ďalší príslušníci boli privolaní z HS Senec a taktiež pomáhali i dobrovoľní hasiči z Modry. Pri zásahu boli nasadené štyri cisterny. Prácu hasičov komplikovala neprístupná zľadovatená cesta k zdroju vody – kúpalisku, preto bola zriadená kyvadlová doprava vody zo vzdialenejšieho zdroja vody. Požiarom bol ohrozený aj les v tesnej blízkosti krčmy. Žiaľ, aj napriek snahe hasičov krčma celá zhorela. To, že požiar môže vzniknúť, v ktoromkoľvek čase, dokazuje požiar bytu na 8. poschodí v bytovke v Senci, ktorý vznikol v noci 24. 12 . 2010 a zachvátil obývaciu miestnosť. Požiar likvidovalo sedem hasičov zo Senca, Pezinka ale i z Bratislavy.
   Tieto, ale i ostatné udalosti, pri ktorých zasahujú hasiči, si vyžadujú značnú fyzickú i psychickú zdatnosť hasičov. Aby príslušníci pohotovejšie zdolávali takúto záťaž, absolvovali v priebehu roka niekoľko taktických cvičení (likvidácia požiaru v obchodnom dome Kaufland v Senci, evakuácia osôb – priestory vzdelávacieho zariadenia Slovenskej univerzity v Modre – Harmónii, potápanie v hĺbkach, potápanie pod ľadom, záchrana osôb na zamrznutých vodných plochách, vyprosťovanie osôb pri dopravných nehodách a pod.) a zvyšovali si fyzickú zdatnosť fyzickou prípravou.
   Dôležitou činnosťou okresného riaditeľstva je požiarna prevencia. Na oddelení požiarnej prevencie pracuje päť príslušníkov, ktorí vykonávajú kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzujú dokumentáciu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňujú sa kolaudačných konaní a vykonávajú preventívno-výchovnú činnosť. Za obdobie roka vykonali príslušníci oddelenia požiarnej prevencie spolu 217 protipožiarnych kontrol , pri ktorých bolo zistených 2136 nedostatkov. Za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi boli uložené 3 pokuty právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, a občanom bolo uložených 9 blokových pokút a riešené boli tri priestupky.
   Prajeme všetkým občanom do nového roka všetko dobré, veľa zdravia šťastia a aby sa s hasičmi stretávali pri príjemnejších udalostiach ako sú požiare a iné nehody.
 
pplk. Ing. Orlická vedúca OPP OR HaZZ v Pezinku
 

Ohodnoťte článok: