Dobrovoľní hasiči hodnotili svoju činnosť

Január 2011 / Prečítané 2550 krát
   V januári sa uskutočnilo v Dome kultúry Výročné valné zhromaždenie Občianskeho združenia Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Členovia medzi sebou privítali prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR JUDr. Jozefa Minárika, riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku plk. Ing. Emila Moťovského, jeho zástupcu pplk. Mgr. Vladimíra Bartoša a ďalších hostí. Výročnú správu o činnosti predniesol predseda OZ DHZ Pezinok – mesto Gabriel Guštafík.
   Občianske združenie DHZ v Pezinku pod týmto názvom existuje päť rokov. V 86 člennej základni tvoria viac ako štvrtinu ženy.

Pomáhali pri záplavách
  
Členovia DHZ sa v roku 2010 podieľali na odstraňovaní škôd po záplavách, zapájali sa do podujatí v meste, zabezpečovali opravu vlastnej techniky a zúčastňovali sa hasičských súťaží. Vo februári na požiadanie primátora mesta sa spolu s hasičmi HaZZ a pracovníkmi firmy Petmas zapojili do záchrannej akcie na sídlisku Sever, kde po celodennom daždi a intenzívnom topení snehu vytápalo najväčšiu bytovku. Bolo treba prekopať ryhu do potoka a odčerpať nahromadenú vodu. V máji v podvečerných hodinách po intenzívnych dažďoch zas pomáhali pri zatopení Pinelovej nemocnice. Tu bolo treba odkloniť vodu vtekajúcu do areálu vykopaním ryhy a uložením vriec s pieskom. Prác sa zúčastnilo 9 členov. Na druhý deň, 17. mája, prišiel silný vienevedeli, kde skôr skočiť, cesta na Slnečné údolie bola neprejazdná, v chatách zostalo uväznených veľa ľudí, bolo potrhané elektrické i telefónne vedenie. V meste bolo zatopených veľa pivníc a podjazdov. Do záchranných prác sa zapojilo 12 členov, napriek tomu, že bol pracovný deň. Smršť, silná búrka s krupobitím prišla aj 25. mája. V priebehu dvadsiatich minút zničila vinohrady, námestie bolo pod vodou, vytápalo obchodíky v Starej radnici. Bolo potrebné vyčistiť vodné vpuste od napadaného lístia zo stromov a ľadu. Akcie sa zúčastnili traja členovia.

Minister im ani neodpovedal
   Dobrovoľní hasiči sa potešili, že sa im za pomoci primátora podarilo získať staršiu áviu, ktorú bude možné využívať na pravu čerpadiel a potrebného výzbroja a výstroja pri živelných pohromách, ale budú sa s ním môcť prepravovať aj na požiarne súťaže. Pomocou sponzora pána Mirjanského sa im podarilo zabezpečiť opravu karosérie, nastriekanie lakom a zohnal im aj zánovné pneumatiky. Zo šrotoviska sa im podarilo zohnať takmer nové sedačky z autobusu. Peter Slaný s otcom ich namontovali a vynovili interiér novým obkladmi a podlahovou krytinou. Kúpili novú batériu a dali urobiť STK a EK. I keď bude potrebné ešte vykonať ďalšie opravy, auto je pojazdné. Pezinskí dobrovoľní hasiči majú ťažké srdce na bývalého ministra vnútra, ktorého spolu s primátorom žiadali o pridelenie hasičského auta, ten im ani neodpovedal, pritom pridelil dve nové autá do zborov v našom okrese, ktoré prakticky nefungujú.

Účasť na súťažiach
  
Vlani sa hasičských súťaží zúčastňovalo jedno družstvo mužov. Na územnom kole previerok pripravenosti 27. júna v Zálesí sa umiestnili na treťom mieste. V auguste sa zúčastnili pohárovej súťaže v Blatnom. V septembri zorganizovali pohárovú súťaž v Pezinku, ktorá bola sprievodným podujatím Vinobrania. Podujatie bolo dobre pripravené, prialo mu i počasie, sklamaním organizátorov bola však malá účasť súťažných družstiev. Prišlo len päť mužských družstiev (z toho dve profesionálne) a jedno ženské družstvo, napriek tomu, že ich pozvali oveľa viac. Neprišli ani DHZ z nášho okresu, ktoré dostali spomínané nové autá od ministerstva.
   V minulom roku zorganizovali v Dome kultúry tradičnú Hasičskú šibačkovú zábavu. Záujem o ňu bol veľký, vypredaná sála sa výborne bavila. Túto zábavu robia ozaj za prijateľné ceny, zisk ide na činnosť DHZ.
   Druhého mája spolu s HaZZ a Malokarpatským múzeom pripravili oslavu sviatku sv. Floriána, tzv. Floriánsky deň. Z novej zbrojnice išiel sprievod na Radničné námestie. Išli v ňom hasiči, záchranári, hudba Funny Fellows, historická i súčasná hasičská technika. Podujatím, ktoré organizovali druhýkrát, chcú vzdať hold nielen svojmu patrónovi, ale aj všetkým hasičom a záchranárom. Už po ôsmykrát organizovali na hasičskom ihrisku pri Rozálke podujatie pod názvom Deň detí u hasičov. Členovia pezinského DHZ nechýbali ani v alegorickom sprievode na Vinobraní, kde návštevníkom predviedli historickú striekačku. Túto ukázali aj na podujatí pre deti v obchodnom centre Avion v Bratislave.
   Z mnohých ďalších akcií azda ešte treba spomenúť hasičské služby, ktoré vykonávajú na podujatiach organizovaných v Dome kultúry. V minulom roku odslúžili 452 hodín úplne zdarma. Týmto chcú splatiť to, že im zapožičiavajú zdarma priestory DK na zábavu. Veľa času venujú aj údržbe techniky. Členovia DHZ jedenásťkrát darovali bezplatne krv.

Ocenenia zaslúžilým členom
  
Na záver valného zhromaždenia si zvolili 25 členný výbor združenia a odovzdali zaslúžilým členom ocenenia. Pozdravné listy dostali jubilanti – najstarší člen Rudolf Turanský (90 r.), Viktor Feder (70 r.), Miroslav Pisarík (65 r.), Medard Feder (60.r), Dušan Perdek (60 r.), Anton Paulíni (55 r.), Mária Slaná (50 r.). Ďakovné listy za spoluprácu, pomoc a činnosť v DHZ obdržali: prezident DPO SR JUDr.Jozef Minárik, riaditeľ HaZZ plk. Ing. Emil Moťovský, zást. riad. HaZZ pplk. Vladimír Bartoš, členovia DHZ – Karol Kovačovský, Branislav Pisarík, Jaroslav Fleischhacker.
 
(mo)