Vyjadrenie k „zaručeným“ informáciám o hromadnom odchode lekárov

Január 2011 / Prečítané 1830 krát
   Z dôvodu neustále opakujúcich sa „zaručených“ informácií o hromadnom odchode lekárov z priestorov Mestskej polikliniky je treba pravdivo a reálne podať komplexné vysvetlenie. Tieto „zaručené“ informácie sa dávajú do súvislosti aj s možnosťou predaja budov polikliniky, prípadne so zriadením iného zariadenia (komerčného, sociálneho) v týchto priestoroch.
   Nič také sa nedeje, nič podobné sa nepripravuje (napr. odpredaj pre vyvolených a pod.). Naopak. Mesto Pezinok prostredníctvom svojej správcovskej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o., zhodnocuje a zveľaďuje prostredie polikliniky a vytvára priestory, ktoré spĺňajú požiadavky zdravotníckych zariadení, lekárov a samozrejme pacientov – teda občanov mesta a okolitých obcí.
   Výmena okien, rekonštrukcia tepelného hospodárstva, nové radiátory vo všetkých budovách, oprava všetkých sociálnych zariadení, oprava dlažby na chodbách a v čakárňach, bezbariérový prístup, novovybudované priestory Lekárskej služby prvej pomoci (pohotovosť) a ďalšie aktivity úzko súvisiace s postupnými prenájmami uvoľnených priestorov lekárom-špecialistom, sú zárukou zachovania funkcie týchto budov na účel, na ktoré boli určené kolaudačným rozhodnutím, t. j. na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
   Všetci lekári pôsobiaci v budovách polikliniky a aj tí, ktorí sa presťahovali do iných priestorov, sú samostatné právnické alebo fyzické osoby a je na ich rozhodnutí, kde budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Mesto Pezinok nemôže ovplyvniť, kde bude mať lekár, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, svoje sídlo. Je to slobodné rozhodnutie lekára na základe povolenia (súhlasu) Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
   Na druhej strane si myslíme, že preháňať pacienta z jednej strany mesta na druhú stranu (röntgen, špecialisti a i.) nie je vhodné riešenie voči pacientovi. V súčasnosti vyvíjame aktivity, aby sme obsadili niekoľko voľných priestorov práve lekármi-špecialistami, za ktorými musí pacient cestovať (imuno lóg, kardiológ, alergiológ, traumatológ a p.). Lenže možnosti, lekárov a následne aj Mesta Pezinok sú obmedzené a podmienené rokovaniami so zdravotnými poisťovňami a nimi uzatvorenými zmluvami s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
   Naše aktivity smerujú aj do ďalšieho skvalitnenia priestoru (zateplenie, internetizácia) a vytváranie skutočne optimálnych podmienok pre lekárov, ale najmä občanov – pacientov.
 
PMS, s.r.o.
 

Ohodnoťte článok: