Zberné miesto nebezpečných odpadov na Šenkvickej ulici

Január 2011 / Prečítané 2162 krát
   Na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas s.r.o., je v prevádzke zariadenie na zber odpadov, tzv. „Zberné miesto nebezpečných odpadov“. Zberné miesto slúži na zber odpadu s obsahom škodlivín, ktoré ich pôvodcovia sú povinní vytrieďovať z komunálnych odpadov.
   Obyvatelia Pezinka môžu doniesť na toto miesto napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, bielu techniku (práčky, mrazničky, sporáky), domáce spotrebiče (televízory, rádiá, vysávače, tlačiarne, varné kanvice, monitory a iné), drevo obsahujúce nebezpečné látky, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, lieky, detergenty.
   Zberné miesto slúži všetkým občanom Pezinka od pondelka do soboty, táto služba je bezplatná. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby si musia zabezpečiť likvidáciu nebezpečných odpadov na vlastné náklady. Informácie o zbernom mieste môžete získať na internetovej stránke mesta a u prevádzkovateľa na tel. č. 645 23 12.
   Upozorňujeme občanov, že zberné miesto slúži výlučne na zber nebezpečných odpadov. Firma Petmas s. r. o. nie je povinná odobrať od občanov odpad, ktorý nepatrí na zberné pne miesto nebezpečných odpadov. Ide o objemný odpad (napr. nábytok), drobný stavebný odpad (stavebná suť, tehly, dlaždice), biologický odpad (konáre, révy), pneumatiky, plasty, sklo, kovy a pod. Na zber týchto odpadov určí Mesto minimálne dvakrát do roka miesto, kde môžu občania doviezť tieto odpady. Od roku 2009 sa osvedčil areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Mimo vyhlásených termínov jarného a jesenného zberu odpadov si musia občania odpad likvidovať na vlastné náklady.
 
(OM OŽP)
 

Ohodnoťte článok: