Tri otázky primátorovi

Január 2011 / Prečítané 1775 krát
l Pán primátor vstupujete do svojho tretieho funkčného obdobia. Pezinčania Vám vyjadrili svoju podporu, dokonca doteraz najvyšším počtom percent. Aké sú vaše osobné pocity?

„ Dôvera mojich spoluobčanov ma, samozrejme, teší. Vnímam ju aj ako veľký záväzok na ďalšie štyri roky. Je ohodnotením mojej doterajšej práce, ale aj potvrdením, že občania nechceli žiadne „nové“ vízie a koncepcie, ale stabilitu, rozvíjanie všetkého dobrého, čo sa doteraz spoločnými silami podarilo urobiť a ako ocenenie štandardného fungovania mesta i mňa ako primátora.“

l Z orgánov mesta sa vytratila mestská rada. Prečo?

„ Mestská rada sa pomaly vytráca z orgánov viacerých miest. Pýtal som sa na jediný argument, prečo ju treba zachovať a nepočul som ho. Ja som tých argumentov proti uviedol niekoľko. Napríklad: bývalá rada sa nezišla a nebola uznášaniaschopná viac ako v 40 percentách prípadov. Rozhodnutia rady pre mestské zastupiteľstvo nie sú záväzné, len odporúčajúce. Zažil som aj paradoxné situácie, keď člen rady hlasoval odlišne v rade a zastupiteľstve. Je to tiež šetrenie časom a papierom, pretože všetky materiály sme museli robiť rovnako do rady aj do zastupiteľstva. Neviem si tiež predstaviť, ako by sa kreovala rada, keď podľa zákona majú členov nominovať politické strany zastúpené v zastupiteľstve. V Pezinku majú strany po jednom – dvoch členoch. Podľa akého kľúča by bol výber? A v neposlednom rade je to aj šetrenie peňazí mesta. Presadili sme lepší model a tým je pracovné zastupiteľstvo, ktoré sa zíde týždeň pred riadnym rokovaním. Poslanci budú mať týždeň dopredu materiály doma, majú čas si ich preštudovať, prísť na úrad na konzultáciu či dostať potrebné informácie na pracovnom stretnutí. Odpadne potom zdĺhavé preberanie jednotlivých bodov na riadnom zastupiteľstve aj konfrontácia pred televíznymi kamerami. Mojím cieľom bolo, aby do týchto procesov bolo zaangažovaných čo najviac obyvateľov mesta, aby mali prístup ku všetkým informáciám. Preto je neobmedzený počet členov komisií ( doteraz bolo 7 členov), ktoré majú poradnú funkciu pre zastupiteľstvo. Už na prvých stretnutiach komisií sa to osvedčilo. Pokiaľ viem, tak všetci predsa sľubovali vo svojich volebných programoch väčšiu transparentnosť a účasť čo najväčšieho počtu občanov na riadení mesta.“
l V tomto volebnom období máte dvoch viceprimátorov, v predchádzajúcom bol jeden. Prečo teraz dvoch?

   „ V prvom rade to zákon povoľuje a umožňuje primátorovi vybrať si ich spomedzi poslancov. Dvaja viceprimátori majú svoju agendu a robia prácu aj za pracovníkov, ktorých miesta nemáme obsadené. Ing. Miloš Andel je odborník na ekonomiku a bude mať dosť roboty aj v oblasti výstavby a územného plánovania. Ing. Ján Čech je menovaný do júla tohto roka. Bude mať na starosti školy a bude dokončovať rozrobené projekty, ktoré robil v minulom období, a to najmä rozšírenie cintorína a mestské lesy. V jeho menovaní zohral úlohu aj ľudský faktor. Preto dvaja viceprimátori nie sú ani zbytočnosťou ani luxusom. Nezaťažia ani mestskú pokladnicu, pretože suplujú neobsadené miesta a práca sa tak len prerozdelí.“
 
(mo)