Jazykové triedy od prvého ročníka

Január 2011 / Prečítané 1764 krát
   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok oznamuje všetkým rodičom budúcich prváčikov, že v školskom roku 2011/2012 otvára ako jediná škola v Pezinku a okolí experimentálne jazykové triedy s vyučovacím jazykom anglickým a nemeckým, metódou CLIL (čiastočné vyučovanie aj iných predmetov v cudzom jazyku). Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 10. a 11. februára 2011 v budove školy v čase od 15,00 do 18,00 hod. Bližšie informácie poskytneme na riaditeľstve školy č.t.:033/6422249 a na web stránke školy: www.zsoresiepezinok.edupage.org
 
(OK)