Výstavba na Severe

Január 2011 / Prečítané 1934 krát
   Mnohí Pezinčania zaregistrovali výstavbu v severnej časti mesta za jestvujúcim sídliskom Sever. Negatívne bolo z ich strany prijaté najmä vyrúbanie množstva stromov a kríkov. Zaujímal ich tiež projekt zastavania tohto územia. Preto sme o bližšie informácie požiadali kompetentných pracovníkov mestského úradu.
   Lokalita Sever III., ktorá zahŕňa územie od posledných bytoviek na Novomeského ulici až po Krížnu bola určená na výstavbu už v územnom pláne mesta z roku 1996. Od tohto obdobia sa tu však realizovali len dve kratšie ulice (Rétiho a Schaubmarova). Táto lokalita je v územnom pláne označovaná aj ako cajlanská Rozálka, čo však mnohých mýli, pretože Rozálka je aj územie medzi hasičským útvarom a policajnou školou, tzv. pezinská pažiť. Pezinská Rozálka (pomenovanie dostala podľa kaplnky sv. Rozálie) nie je určená na výstavbu rodinných domov, ale je do budúcnosti rezervou pre šport a rekreáciu.
   Majitelia pozemkov na Severe III. založili spoločenstvo vlastníkov za účelom vysporiadania pozemkov a následnej výstavby rodinných domov. Ako prvá už začala výstavba v hornej časti medzi potokom Saulak, Krížna a Pánskym chodníkom. Budovanie inžinierskych sietí a výstavbu realizuje spoločnosť IMD Group, ktorá má záväzok v tejto časti rozšíriť cestu, vybudovať chodník a verejné osvetlenie. IMD Group má pripravenú výstavbu 9 domov, v ktorých bude 27 bytových jednotiek. V druhej časti pozemku bude pôvodná radová zástavba zmenená na samostatne stojace rodinné domy. Celé zastavané územie má rozlohu 7474 m2. Okrem toho tu bolo vyprojektovaných ešte 51 rodinných domov, ktorých počet sa v súčasnosti znižuje zlučovaním pozemkov. Pôvodne tu malo byť vybudovaných celkovo až 92 bytových jednotiek. Vydané už bolo stavebné povolenie na komunikácie a inžinierske siete. Projekt bol prerokovaný aj v komisii ÚR a ŽP pri mestskom zastupiteľstve. Výrub stromov a kríkov povolil Obvodný úrad životného prostredia, ktorý nariadil aj náhradnú výstavbu.
 
(r)