Ustanovujúce zasadnutie MsZ

Január 2011 / Prečítané 2143 krát
MUDr. Richard Demovič pri skladaní poslaneckého sľubu do rúk primátora Mgr. Olivera Solgu. Foto (mo)   V pondelok 20. decembra sa uskutočnilo prvé povolebné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Po úvodnej hymne Slovenskej republiky sa ujal slova predseda Mestskej volebnej komisie Ing. Ľuboš Novák, ktorý predniesol správu o výsledkoch komunálnych volieb. Potom zvolený staronový primátor Mgr. Oliver Solga zložil slávnostný sľub. Následne, po odovzdaní osvedčení o zvolení, sľub zložili aj všetci 25 poslanci.
MUDr. Richard Demovič pri skladaní poslaneckého sľubu do rúk primátora Mgr. Olivera Solgu. Foto (mo)


   Ďalším bodom programu bolo vytvorenie volených samosprávnych orgánov. Mestské zastupiteľstvo zriadilo 9 stálych komisií: územného rozvoja a životného prostredia, ekonomiky a financií, školstva a mládeže, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, kultúry, športu, vinohradníctva a vinárstva, cestovného ruchu a turistiky a verejného poriadku. Zároveň boli zvolení predsedovia a podpredsedovia týchto komisií. Zvláštnosťou oproti minulým volebným obdobiam je, že komisie MsZ sú tentoraz početnejšie. Je v nich zaradených viac občanov, čo má za cieľ zapojiť do rozhodovania o živote v meste čo najviac ľudí. Komisie MsZ sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
   Poslanci schválili plat primátora 3,21 násobok mzdy v národnom hospodárstve navýšený na dvojnásobok. Pri schvaľovaní platov viceprimátorov Ing. Miloša Andela a Ing.Jána Čecha návrh (2-násobok mzdy v NH navýšený o 50 percent) najskôr neprešiel, keď 12 poslancov bolo za, 12 sa zdržalo a 1 bol proti. Z radov poslancov vzišiel návrh, aby sa o viceprimátoroch znovu hlasovalo na mimoriadnom zasadnutí MsZ, ktoré nasledovalo po ustanovujúcom zasadnutí. Bola požiadavka, aby boli navrhovaní kandidáti bližšie predstavení a bola prezentovaná ich náplň práce. Na mimoriadnom zasadnutí bol pôvodný návrh schválený.
   MsZ schválilo tiež sobášiacich a programové vyhlásenie primátora a MsZ na r. 2011 - 2014.
K niektorým materiálom sa vrátime v budúcom čísle. 
 
(mo)

Ohodnoťte článok: