Blahoželáme

December 2010 / Prečítané 2157 krát
Dňa 24. 11. 2010 sa dožila krásneho životného jubilea 80 rokov naša drahá mama, babka a prababka
Lýdia TESÁROVÁ.
Veľa zdravia a šťastia do ďalšieho života s úctou a láskou želá celá rodina, priatelia a známi.
 
 
Dňa 13. decembra sa dožila
Otília NOGOVÁ
z Pezinka krásnych 85 rokov. Veľa zdravia do ďalšieho života želajú deti s rodinami.

Ohodnoťte článok: