Poďakovanie

December 2010 / Prečítané 2005 krát

  Ďakujem všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste 18. 11. 2010 nášho drahého zosnulého
Františka ROZPRÝMA.
a zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Ďakujem všetkým príbuzným, známym a priateľom, ktorí na poslednej ceste dňa 3. 11. 2010 odprevadili drahého zosnulého manžela
Vojtecha ONDROVIČA.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakuje
manželka Agneša a deti.
 


Ohodnoťte článok: