Pomoc pre sociálne slabšie rodiny

December 2010 / Prečítané 2070 krát
   Sme radi, že dobrých ľudí je aj v našom meste dosť. Aj vďaka nim sme v tomto roku pomohli mnohým sociálne slabším rodinám zabezpečiť školskú výbavu pre ich deti, finančnými darmi, nákupom trvanlivých potravín alebo darovaním knižiek. Vďaka dobrým ľuďom sme zorganizovali aj letný tábor pre 25 rodín z Pezinka a okolia. V tomto týždni sme ukončili kurz Manželské večery – ktorý bol príležitosťou naučiť sa ako efektívne zvládať stres a manželské konflikty. Počas Týždňa rodiny sme moderovali workshopy na základných a stredných školách na tému Manželstvo v Božom pláne. V neposlednom rade sme radi, že sme počas tohto roku mohli niekoľkokrát sprostredkovať predaj a kúpu detského oblečenia mnohým rodinám prostredníctvom burzy a tiež vytvoriť atmosféru radosti a pokoja v materskom centre MaMaTaTaJa. A kto je to vlastne rád a kto sa z takejto bilancie teší? Asi 40 dobrovoľníkov so svojimi rodinami z Centra pre rodinu, ktorí sa rozhodli nezištne pomáhať.
   Ďakujem za všetkých a všetkým, ktorí sa zapojili do týchto aktivít ako dobrovoľníci i tým, ktorí nám umožnili ich spropagovať a zrealizovať. Vážim si najmä ich úprimnosť a ochotu slúžiť. Dobro, ktoré navonok žijú, prináša svoje ovocie a robí naše mesto miestom prijatia a vzájomnej pomoci.
   Všetkým vám prajem pokojné vianočné sviatky vo vašich rodinách. 
 
Martina Šipošová, štatutár Centrum pre rodinu – Pezinok o.z.
 

Ohodnoťte článok: