veta Radičová navštívila pezinské materské centrum

December 2010 / Prečítané 2030 krát
   Návšteva materských centier nasledovala len niekoľko dní po prijatí predstaviteliek Únie materských centier – celoslovenského občianskeho združenia, ktoré združuje zariadenia tohto druhu. Na tomto stretnutí premiérka sľúbila, že časť vládnej finančnej rezervy venuje na podporu činnosti materských centier, keďže samosprávne kraje majú problémy s ich financovaním.
   Materské centrá sú neziskovými zariadeniami pre rodiny s deťmi alebo iné blízke osoby, ktoré deti opatrujú. Ich poslaním je pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom a opatrovateľom. Umožňujú skĺbiť výchovu detí s vytváraním zdravých spoločenských vzorcov správania metódami vzájomnej súdržnosti, spolupráce a spoločenskej angažovanosti. Materské centrá zakladajú spontánne predovšetkým ženy na materskej dovolenke, ktoré sa zároveň stávajú na určité obdobie ich manažérkami.
   Pezinské materské centrum, ktoré je umiestnené v novorekonštruovaných priestoroch na Kollárovej ul.č.1, sa premiérke I. Radičovej veľmi páčilo a bola povďačná mestu Pezinok, že pomáha mladým rodinám.
 
(mo)

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová navštívila 26. novembra štyri materské centrá v Bratislavskom kraji. Zavítala tiež do nového Materského centra v Pezinku. Na nádvorí ju privítal primátor Oliver Solga.

Ohodnoťte článok: