Ocenili zaslúžilých darcov krvi

December 2010 / Prečítané 3775 krát
   Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava-okolie, vždy na sklonku roka oceňuje zaslúžilých darcov krvi. Aj v tomto roku, 30. novembra, pozvali do Domu kultúry v Pezinku desiatky darcov z pezinského okresu, ktorým riaditeľka ÚS SČK Ing. Mária Halásová, predseda miestneho spolku SČK Matej Belan a primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga odovzdali červený karafiát a plaketu.
   Z Pezinka bolo ocenených 31 darcov:
medaila Prof. MUDr. Jána Kňazovického (za viac ako 100 odberov)
Kornel Tuleja (105 odberov),

zlatá plaketa prof. MUDr. Jána Janského (za 40 odberov)
Pavol Čajkovič, Matúš Klamo, Mária Sekerešová, Helena Kaňuková, Ing. Július Šturma
strieborná plaketa prof. MUDr. Jána Jánskeho (za 20 odberov)
- Rastislav Demovič, Marta Kucejová, Mgr. Michaela Štammová, Ing. Radovan Šimonovič, Ing. Branislav Slížik, Michal Hupka, Mgr. Alexander Buček, Zdenka Mathesová, Marek Noskovič, Milena Cádrová,


Bronzová plaketa J. Jánského (za 10 odberov)
Katarína Janoštiaková Gálik, Zuzana Paulová, Štefan Jakabovič, Ján Hulák, Martin Wožniak, Andrej Pavlík, Andrej Václavík, Mgr. Karol Ježík, Ing. Peter Kubáň, Ľubomír Štefík, Mgr. Erika Puchallová, Michaela Kolompárová, Alexander Kišš, Peter Sabol, Marek Duffala.
 
(mo)