Práce v Zámockom parku finišujú

December 2010 / Prečítané 1875 krát
   Od marca 2010 prebiehajú v Zámockom parku v Pezinku stavebné práce. Pezinčania s netrpezlivosťou očakávajú novú podobu tejto zelenej oázy. Práce pokračujú podľa vopred stanoveného časového harmonogramu a budú ukončené do februára 2011. Doteraz bol v parku vykonaný výrub, ošetrenie drevín, rekonštrukcia verejného osvetlenia. Nasledovala kompletná realizácia nového detského ihriska, dvoch altánkov, osadenie prírodnej kamennej dlažby zo žuly pred zámkom. Všetky tieto činnosti predchádzali ďalším aktivitám, ktoré sa realizovali v jesenných mesiacoch.
   Za posledný mesiac došlo v Zámockom parku k úprave brehov jazera a výsadbe drevín. Cieľom tejto úpravy bolo ponechať prírodný charakter brehov a využiť pôvodnú technológiu spevňovania lomovým kameňom a výsadbou rastlín. Na najfrekventovanejších dvoch lokalitách jazera sú zrealizované drevené móla, ktoré sú navrhnuté v bezprostrednom kontakte s vodou. Medzi Centrom voľného času a detským ihriskom je umiestnená plocha s hracím poľom pre spoločenskú hru šach a v blízkosti je už teraz umiestnená voliéra pre chov pávov. Momentálne prebieha v parku rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov o celkovej ploche vyše 3800 m2. Tieto budú vysypané novým štrkom. V parku takisto pribudne nový mobiliár – lavičky a odpadkové koše.
   Posledná kontrola z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR potvrdila, že pri realizácii parku nie sú žiadne zásadné problémy a projekt prebieha v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
   Náklady na realizáciu aktivít projektu „Revitalizácia zelenej pamiatky – Zámocký park Pezinok“ predstavujú sumu vo výške 687.999,34 EUR, z ktorej 95% získalo mesto ako nenávratný finančný príspevok z fondu ERDF a ŠR.
 
Ing. Monika Krnáčová, projektový manažér
 

Ohodnoťte článok: