Na odpad bude viac kontajnerov

December 2010 / Prečítané 1884 krát
   V pezinských domácnostiach je už dlhé roky samozrejmé, že odpad sa triedi. Mesto sleduje stav triedenia, robí štatistiky, ale hlavne vytvára podmienky pre zlepšenie triedenia. V tomto roku boli urobené opatrenia pre obyvateľov sídlisk, kde sa ukazovali problémy s triedením plastov. Bola zvýšená frekvencia vývozu plastov z 26 na 52 vývozov ročne. Zároveň bolo pridaných 15 kontajnerov, čím sa ich počet zvýšil na 75. Ďalšie opatrenia sa budú týkať triedenia papiera na sídliskách. Od roku 2011 sa bude papier vyvážať každý týždeň, nie každý druhý, ako to bolo doteraz.
   Každé opatrenie je finančne náročné, preto sa k nemu pristupuje, až keď je to skutočne efektívne. Náklady na vývoz odpadu sa totiž premietajú do poplatku. Vývozné kalendáre sú zverejňované na webovej stránke Mesta Pezinok. 
 
(OM-OŽP)
 

Ohodnoťte článok: